• De bevolking van Heerde wil dat er beter naar haar wordt geluisterd.

    Dick van der Veen

Burgerpeiling: 'Het is prettig wonen in Heerde'

HEERDE In het najaar van 2017 hebben ruim vijfhonderd inwoners gereageerd op de Burgerpeiling. In dit onderzoek ondervroeg de gemeente haar inwoners over diverse onderwerpen, verdeeld over vijf thema's. De gemeente komt er over het algemeen goed uit, maar dienstverlening en communicatie met de burger kan nog wat beter. De Burgerpeiling is onderdeel van Waarstaatjegemeente.

Dick van der Veen

Om vergelijking mogelijk te maken, bestaat het uit een vaste vragenlijst die in alle deelnemende gemeenten wordt gebruikt, eventueel aangevuld met een paar 'lokale' vragen. Met de burgerpeiling wordt duidelijk hoe de inwoners van de gemeente over de gemeente denken en over hoe de gemeente haar taken uitvoert. De gemeente Heerde liet dit onderzoek uitvoeren door Lexnova. Er werd een aselecte groep van 2000 inwoners aangeschreven, waarvan ruim 500 reageerden. Het onderzoek bestaat uit vier vaste thema's. De gemeente Heerde heeft er daarnaast voor gekozen om een aantal extra vragen te stellen over de gemeentebrede communicatie. De belangrijkste uitkomsten per thema zijn: Woon- en leefomgeving. Het is over het algemeen prettig wonen in de gemeente of de buurt: Gemeente Heerde scoort met een 8,1 hoger dan het landelijk gemiddelde (7,9). Hoewel de inwoners zich over het algemeen veilig voelen, zijn er nog wel verbeteringen mogelijk in de verkeerssituatie. De gemeente kan inwoners meer betrekken bij de leefbaarheid in de buurt.

ONVOLDOENDE Meer betrokkenheid: Inwoners van Heerde willen meer betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. De gemeente luistert onvoldoende naar haar inwoners en stelt zich onvoldoende flexibel op. Gemiddeld scoort de gemeente op deze onderdelen een 5,9; iets lager dan het landelijk gemiddelde van 6,1. Gemeentelijke dienstverlening: Ook hier scoort Heerde met een 6,6 iets lager dan het landelijk gemiddelde (6,8). Over de deskundigheid en manier waarop vragen worden beantwoord zijn de inwoners wel tevreden. De tijd die de afhandeling in beslag neemt, de transparantie, het taalgebruik en de vriendelijkheid van de medewerkers kunnen worden verbeterd. Welzijn en zorg: Inwoners van de gemeente Heerde doen veel mee aan het maatschappelijk leven en zetten zich hiervoor in. Ook is er veel aandacht voor anderen, bijvoorbeeld via burgerhulp. Daarnaast wordt de inzet van de gemeente Heerde voor de inwoners en om inwoners volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving bovengemiddeld gewaardeerd. Gemeentelijke communicatie: De gemeentepagina en de website zijn voor de inwoners van Heerde veruit de belangrijkste communicatiemiddelen. De social media-accounts van de gemeente worden maar zeer beperkt gevolgd.

De gemeentelijke organisatie gebruikt de resultaten van dit onderzoek om haar dienstverlening te verbeteren qua klantgerichtheid. Burgerparticipatie en overheidsparticipatie moeten beter worden ingebed in de organisatie, waarmee inwoners beter bij het beleid en de leefbaarheid van de gemeente worden betrokken.