• Lex van Lieshout ANP XTRA

Burgemeester wil lobby voor snellere aanrijtijden ambulance

NUNSPEET Er moet er een lobby richting Tweede Kamer op gang komen op een oplossing te vinden voor het niet halen van de aanrijtijden van ambulances. Dat vindt burgemeester Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Dat gaf hij aan tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, mede naar aanleiding van vragen van Harm-Jan Polinder (SGP). Aanleiding is dat de wettelijke aanrijtijden bij spoedritten in geen enkele kern van de gemeente Nunspeet worden gehaald. Volgens Van de Weerd kan niet alleen naar de gemeente Nunspeet worden gekeken omdat de eis is dat de norm van 95 procent dat een ambulance tijdig aanwezig is moet worden gehaald binnen de totale veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Waarbij hij erkent dat dan de norm ook niet wordt gehaald en blijkt steken bij 93 en 94 procent. Vooral de invloed van steden heeft een positieve invloed op dit cijfer. Het zijn vooral de gemeenten op het platteland waar de norm niet wordt gehaald. Volgens Van de Weerd is één van de problemen dat meerderen verantwoordelijk zijn voor het ambulancevervoer maar in de praktijk niemand.

Nunspeets burgemeester wil onder meer Provinciale Staten van Gelderland mee zijn te krijgen in de lobby richting Tweede Kamer. Maar deed ook een oproep op de raadsfracties hun politieke achterban in Den Haag aan te spreken op de zorgen die leven over het te laat komen van ambulances.

GESPREK Door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders is recent een gesprek gevoerd over de aanrijtijden. Aanleiding was dat de tijdelijke locatie aan de Elspeterweg in Nunspeet niet het gunstige effect heeft gehad op de aanrijtijden dan waarop was gehoopt. Conclusie van het gesprek is dat de gemeente 'vast zit' in het systeem van bekostiging. Hetgeen er op neerkomt dat het Witte Kruis een vaste standplaats niet wil bekostigen.

Binnen het Nunspeetse college is grote waardering voor de chauffeurs en verpleegkundigen die ontzettend hard werken om 24 uur per dag en zeven dagen in de week hun belangrijke werk voor de samenleving doen. Die daardoor al maximaal doen wat ze kunnen om zo snel mogelijk na een melding ter plekke te zijn.

Ambulancedienst Witte Kruis heeft ook aangegeven  niet mee te gaan in het verzoek van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten een ambulancepost in te richten bij dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten. Door de ambulancedienst is aangegeven dat zij van mening is dat de in 2017 gerealiseerde tijdelijke standplaats in Nunspeet een gunstig effect heeft op de aanrijtijden naar Vierhouten. Er wordt dan ook geen aanleiding gezien om een ambulancepost in Vierhouten of Elspeet te vestigen.

Volgens Van de Weerd kan een oplossing zijn dat er een extra ambulancepost komt. Maar kan in de praktijk wellicht ook worden volstaan met de inzet van een extra ambulance.

CIJFERS Het Nunspeetse college blijft zich inzetten voor verbetering van de cijfers in Vierhouten en Elspeet. Dat dit nodig is blijkt uit de laatst bekende cijfers die aangeven dat in alle vier kernen de maximale toegestane overschrijding van vijf procent bij spoedritten niet wordt gehaald. Eis is dat een ambulance bij een spoedmelding binnen een kwartier op de plek van melding moet zijn.

In de eerste acht maanden van 2018 was de ambulance bij 88,6 procent van de spoedritten binnen de gestelde tijd aanwezig. Het slechts scoort de kern Elspeet waar de ambulance maar bij 71,2 procent van de meldingen binnen de gestelde tijd aanwezig was. Voor Vierhouten ligt dit percentage op 87,50 procent, voor Nunspeet op 91,6 procent. Het best scoren de aanrijtijden naar Hulshorst. Met 93.9 procent wordt ook hier de gestelde eis van 95 procent niet gehaald.