• Stefan Verkerk

Burgemeester na tweede brand: 'In gesprek over accu-opslag'

NUNSPEET Burgemeester Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet wil in gesprek met de fietsenbranche over de opslag van accu's. Het gesprek vindt op korte termijn plaats.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is de tweede brand in korte tijd bij het bedrijf Stella. Ditmaal bij de hoofdvestiging aan de Oosteinderweg. Onderzoek van de brandweer wijst uit dat een ingeruilde accu de brand heeft veroorzaakt. Naast de fabrikanten zijn ook verkopers en verhuurders van e-bikes uitgenodigd. Doel is met elkaar kennis, ervaring en zorgen te delen. Maar vooral ook te kijken hoe de risico's van de opslag zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden.

De brand woedde in de opslag van fietsen welke voor reparatie terug naar het Nunspeetse bedrijf. Er gingen 36 e-bikes verloren en honderd accu's. Bij de eerdere brand in een opslag aan de Hullerweg in Nunspeet ging het om rond de duizend accu's.

Door de gemeente was net een punt gezet achter de organisatie welke op poten was gezet na de eerste brand. Deze leidde er toe dat een deel van de woonwijk Korea moest worden ontruimd. Een deel van de bewoners werd opgevangen in sportcomplex De Brake en hotel De Sparrenhorst. De kosten van opvang, ontruiming, stofmeting, juridisch advies en personele inzet komen neer op een bedrag van 60.231 euro dat voor rekening van de gemeente komt.

GESPREK Naar aanleiding van deze brand werd door burgemeester Breunis van de Weerd al aangedrongen op het opstellen van regels door het Rijk omdat tot nu toe over accu's weinig wettelijk is geregeld. Dat leidde 11 januari tot een gesprek tussen directeur-generaal Ronald Lapperre van milieu en burgemeester Van de Weerd.

Kort voor de brand deed Nunspeets eerste burger nog kort verslag van dit gesprek in de commissie algemeen bestuur. Aan dat gesprek hield hij het gevoel over dat ook bij het ministerie wordt beseft dat er iets aan de hand is. Er is al een ambtenaar aangesteld die de kar moet trekken als het gaat om het opstellen van regels voor de opslag van accu's.

TERMIJN In de commissie werd ook duidelijk dat de termijn van twee jaar die hiervoor eigenlijk staat door Van de Weerd veel te lang wordt gevonden en hij dat ook kenbaar heeft gemaakt. In het gesprek is aangegeven dat binnen een half jaar een foldertje verschijnt en dat wordt getracht binnen een jaar meer duidelijkheid te verschaffen. Tijdens het gesprek gaf Lapperre het verloop van de eerste brand bij Stella ook te hebben gevolgd.

Al snel na de commissie werd de angst bij Van de Weerd over het ontbreken van regels bewaarheid. De brand bij Stella werd direct opgeschaald door ook korpsen uit de omgeving op te roepen. Dat maakte dat binnen een uur de brand onder controle was al duurde het nablussen nog vele uren. Onder meer door de noodzaak accu's op te slaan in containers.

PUBLIEK De hulpverlening werd bemoeilijkt door de enorme toestroom van mensen naar de plek van de brand. De Oosteinderweg werd afgesloten in beide richtingen. Er was echter een stroom van verkeer over de Rondweg en langs deze weg stonden honderden kijkers. De politie deed onder meer via Facebook een oproep aan het publiek nadrukkelijk naar de brand te gaan kijken omdat hierdoor de hulpdiensten werden gehinderd. Brandweerwoordvoer Bert Huisman spreekt van een zorgelijke ontwikkeling.