• BDUmedia archief

Burgemeester legt café Evie's Hoekie maatregel op

OLDEBROEK Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft besloten om café Evie's Hoekie voor zes maanden uit te sluiten van deelname aan het lokale horecaconvenant. Dit betekent dat het café zich gedurende deze periode moet houden aan de sluitingstijden zoals vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Op doordeweekse dagen moet het café om 01.00 uur gesloten zijn en op zaterdagavonden om 00.00 uur.

Eind 2017 heeft de uitbater van Evie's Hoekie al een officiële waarschuwing van de burgemeester ontvangen naar aanleiding van alcoholgebruik terwijl hij in functie was en het niet goed naleven van de sluitingsuren. In de afgelopen maanden heeft de uitbater niet laten zien dat er verbeteringen zijn opgetreden. Ook is er niet aangetoond dat hij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van alcoholgebruik.

Recent is opnieuw gebleken dat de uitbater opnieuw in de fout ging. Bovendien wordt ernstig getwijfeld aan naleving van bepalingen met betrekking tot jongeren onder de 18. Deelname aan het convenant is daarom voorlopig niet meer gerechtvaardigd. De maatregel gaat in op dinsdag 23 januari 2018.

CONVENANT In het lokale horecaconvenant zijn afspraken vastgelegd tussen de ondernemer, de burgemeester van Oldebroek en de politie voor een veilig en verantwoord uitgaansklimaat. Voor deelnemers aan het horecaconvenant geldt dat de bezoekers die op doordeweekse dagen voor 01.00 uur of op zaterdagavond voor 00.00 uur al in de horecagelegenheid aanwezig zijn, tot 03.00 uur mogen blijven. Daar staat tegenover dat de deelnemende horecaondernemers moeten voldoen aan bepaalde eisen van veiligheid en het verantwoord schenken van alcohol. De politie garandeert dat er op uitgaansuren voldoende politietoezicht beschikbaar is.

Omdat Evie's Hoekie nu niet voldoet aan de voorwaarden van het convenant, wordt het café voor de duur van zes maanden uitgesloten van deelname.

AFSPRAKEN Burgemeester Hoogendoorn: „In het horecaconvenant is het gastheerschap van een ondernemer belangrijk. Ondernemer, politie en gemeente zorgen samen voor een veilige en verantwoorde horeca. Gemaakte afspraken moeten door de horecaondernemer wel worden nagekomen, want hij is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een goed verloop in zijn eigen zaak. Alleen op die manier houdt het horecaconvenant betekenis."