• gemeente Heerde

Burgemeester Koops blij met en in Heerde

HEERDE De geplande stap naar het burgemeesterschap is Jacqueline Koops uitstekend bevallen. Ze schrijft het in haar 100-dagen-brief en zegt het in een interview op grond van inmiddels vier maanden praktijkervaring. ,,Ik heb me vanaf de eerste dag in deze gemeente zeer welkom gevoeld.

Dick van der Veen

,,Dat vertrouwen en een jus van warmte erover geven me het best denkbare gevoel. Bij mijn aantreden heb ik me ertegen gewapend een superwethouder te willen zijn. In een vorige gemeente maakte de burgemeester die net als ik ruime bestuurlijke ervaring had de fout zich met dossiers van de wethouders te bemoeien. Jouw rol is erop toe te zien dat alles goed en rechtmatig verloopt. Dat irriteerde toen bij mij als wethouder enorm. Ik nam de ervaring mee van twee verschillende gemeentes: het welvarend Amstelveen waar alles naar wens verliep en het veel kleinere Stichtse Vecht waar veel fouten werden gemaakt: langdurige raadsvergaderingen en steeds interrupties."

GEKNOOPT Dat laatste heeft Koops goed in de oren geknoopt getuige het werken aan de informatieachterstand van de oppositiepartijen. ,,Ik merk dat er sinds 1 februari resultaten mee worden geboekt. Het college komt met discussienota's (Zonnepark, Griftdijk, Hof van Cramer) waarbij van tevoren aan coalitie en oppositie wordt gevraagd hoe het valt. Het is mooi om te merken dat dit wordt gewaardeerd. Er is wel degelijk sprake van dualisme. Ik zie dat raadsleden in staat zijn om met elkaar een debat te voeren in plaats van met het college, geef in overweging de volgende periode te werken met een raads- in plaats van een collegeprogramma."

In haar brief zwaait ze lof in de richting van de drie wethouders (capabele, deskundige bestuurders met grote bereidheid naar elkaar te luisteren), de gemeentesecretaris, de griffier en het ambtelijk apparaat.

De eerste 100 dagen stonden in het teken van kennismaking; Koops gaat zich nu meer op de dossiers storten. Dan gaat het bijvoorbeeld om Lelystad Airport. ,,Ik heb in Amstelveen van geluidsoverlast door vliegverkeer van en naar Schiphol mogen proeven. Niet alleen lawaai, maar ook de fijnstof speelt een rol. Ik liet een keer het slaapkamerraam van mijn zoontje open staan en het rook daarna helemaal naar kerosine." Een ander dossier is de positionering in de regio. ,,In het provinciale verkenningstraject op de Kop van de Veluwe doet Hattem wel, maar Epe niet mee. De toekomst moet leren welke gevolgen dat zal hebben."

KOUDE DOUCHE Ze is net een dag in het bezit van de mei circulaire. ,,Daar wordt je niet vrolijk van. Het beloofde extra geld voor jeugdzorg gaat allemaal weer teniet. Een hele koude douche." Zorgen heeft ze over het toenemende aantal verslaafden in met name het dorp Heerde. ,,Met de portefeuillehouder Zorg ben ik bezig een overleg Zorg & Veiligheid op te zetten waarbij ook de uitvoerders als wijkagent en jeugdzorg betrokken zijn. Je kunt denken aan groeps- en individuele aanpak. Even een keertje iets snuiven vormt vaak het begin van het ruïneren van je leven." Koops is actief op Twitter. ,,De burgers hebben er recht op te weten hoe een burgemeester haar dag vult." De eerste 100 dagen in Heerde waren een plezierige rit. ,,Voor de komende tijd aandacht ook voor bestuurlijke vernieuwing. Zijn dorpsavonden het geëigende middel of maken we een afslag naar andere methoden om de burger dichter bij de politiek te brengen?"