• Joop Luimes

Burgemeester Hans van der Hoeve voorgedragen voor herbenoeming

EPE De gemeenteraad van Epe heeft in de vergadering van donderdag 7 december unaniem ingestemd met de voordracht voor de herbenoeming van Hans van der Hoeve tot burgemeester van de gemeente Epe. De burgemeester had al aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. De eerste termijn van de burgemeester loopt af op 16 april.

In aanwezigheid van de raadsleden en het college werd burgemeester Van der Hoeve gefeliciteerd en toegesproken door de voorzitter van de vertrouwenscommissie René de Vries (Nieuwe Lijn) en door plaatsvervangend raadsvoorzitter Jan Spijkerboer (SGP/ ChristenUnie). In het dankwoord richting de raad zei de burgemeester onder andere: ,,Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen en het feit dat u dit tot uitdrukking brengt in een

aanbeveling tot herbenoeming van mij als burgemeester van de gemeente Epe. Ik ben trots op onze inwoners en trots om burgemeester te zijn van deze gemeente. Want Epe is een prachtige gemeente, waar ik mij thuis voel. En dat niet in de laatste plaats door de gemeenschapszin die ik als heel bijzonder en plezierig ervaar. De inzet van vrijwilligers in onze dorpen is groot. Zij vormen het cement van de samenleving en dat is iets bijzonders dat we met z'n allen moeten koesteren."

VOORDRACHT HERBENOEMING De gemeenteraad heeft een aanbeveling opgesteld voor de herbenoeming. Deze aanbeveling is voorbereid door een vertrouwenscommissie die aangesteld was door de gemeenteraad. De aanbeveling wordt via de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Burgemeesters worden bij Koninklijk besluit benoemd en herbenoemd. De heer Van der Hoeve is sinds 20 april 2012 burgemeester van Epe. Hij was waarnemend burgemeester sinds 17 december 2010.