• Dick van der Veen

Burgemeester gemeente Epe gaat in gesprek met inwoners

EPE Burgemeester Hans van der Hoeve gaat de buurten van de gemeente Epe in om te praten met inwoners. Hij wil van de inwoners zelf horen hoe de gemeente haar inwoners betrekt bij het werk van de gemeente.

,,Ik ben trots op de weg die we ingeslagen zijn en op de resultaten die we samen met inwoners, ondernemers, scholen, vrijwilligers en alle organisaties en verenigingen in onze gemeente de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar we vinden dat het hier en daar nog beter kan. Daarom wil ik vooral van inwoners zelf hun mening horen", vertelt de burgemeester.

UITGENODIGD De zeven gebiedsregisseurs die in de gemeente werken, hebben diverse inwoners persoonlijk uitgenodigd om in hun buurthuis met de burgemeester van gedachten te wisselen. Van jong tot oud, vrouw en man, met een gezin of alleenstaand.

BIJEENKOMSTEN Er zijn in totaal acht bijeenkomsten gepland in Vaassen, Epe, Emst en Oene. De eerste is op maandag 20 mei. De laatste bijeenkomst op maandagavond 8 juli, vindt plaats in het gemeentehuis van Epe. Naast inwoners zijn dan ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld verenigingen, belangenorganisaties of ondernemers van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op de gemeentewebsite