• Het gebied langs de Veluwemeerkust wordt natuurlijker.

    Wijnand Kooijmans

Burgemeester Elburg wil oplossing verkeersproblemen evenementen Veluwemeer

ELBURG Waarnemend burgemeester van Elburg, Harry Dijksma en burgemeester van Dronten, Aat de Jonge hebben de verantwoordelijk bestuurders in de provincies Gelderland en Flevoland, uitgenodigd gezamenlijk de verkeersproblematiek rond het Dronter- en Veluwemeer aan te pakken. Daarbij worden ook de bestuurders van betrokken gemeenten uitgenodigd. Tijdens een ontvangst op de 25ste editie van Lowlands is hier door betrokkenen opnieuw aandacht voor gevraagd. Hierop hebben de burgemeesters het initiatief genomen een stuurgroep op te richten die hier richting aan geeft.

Jaarlijks vindt op het terrein van Walibi, dat zelf al zo'n 900.000 bezoekers telt, een aantal grote evenementen plaats. Naast de Halloweenavonden zijn Defqon, De Opwekking en Lowlands, bekende evenementen met ieder tussen de 55.000 en 60.000 bezoekers. Daarnaast vinden op het terrein landbouwexposities plaats met grote aantallen bezoekers en groeit de recreatieve- en toeristische sector langs de randmeren gestaag. Het aantal is de 700.000 gepasseerd. De burgemeesters vragen aandacht voor de keerzijde van dit succes, de verkeersafwikkeling. „We realiseren ons dat dit gepaard gaat met verkeersoverlast. Ieder jaar weer wordt door velen geprobeerd de overlast te beperken. Politie, verkeers-regelaars, organisatoren en medewerkers van gemeenten doen hun best alles zo goed mogelijk te laten verlopen." De burgemeester draagt een grote verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid. „Het gaat om een complex vraagstuk, met diverse betrokkenen uit de publieke en private wereld", schrijven de burgemeesters aan hun medebestuurders. In de uitnodiging pleiten zij voor samenwerking en integrale benadering. De initiatiefnemers willen met de collega's de verkeersoverlast en de gevolgen hiervan voor de verkeersveiligheid voor bezoekers, omwonenden en bedrijven in kaart brengen. Het resultaat van de stuurgroep moet leiden tot structurele oplossingen.

Voor de zomer van 2018 willen de gemeenten met de stuurgroep een eindrapportage aanbieden aan provinciale en gemeentelijke bestuurders met heldere aanbevelingen. Harry Dijksma is bereid gevonden op te treden als voorzitter van de stuurgroep. Als oud-gedeputeerde van Flevoland en nu waarnemend burgemeester van Elburg kent Dijksma de belangen aan beide zijden van de Randmeren, en kan hij als voorzitter een verbindende rol spelen.