• Barry Wensink/BDUmedia

Burenruzie over H2O-park

VELUWE De driehoeksverhouding tussen OIdebroek, Heerde en Hattem staat onder druk. Het spitst zich toe op het bedrijventerrein H2O. Daarin zijn de partners tot elkaar veroordeeld. Heerde haalt nu in een uitgelekte brief op poten uit tegen de buurman. Oldebroek verbaast zich en reageert ingetogen.

door Dick van der Veen

De kritiek geldt de wijziging die het college in Oldebroek wil aanbrengen in bouwhoogten en milieu categorieën. Dat zou de komst van Europa uit Wapenveld naar het park bemoeilijken zo niet onmogelijk maken. Heerde wil na het verlies van de Berghuizer Papierfabriek niet in een vrije val raken wat de werkgelegenheid betreft. De gemeenteraad neemt geen genoegen met beperkende maatregelen en zal bij aantasting van de Samenwerkingsovereenkomst Oldebroek schadeplichtig stellen.

Heerde weigert mee te betalen in de extra kosten van vijf miljoen euro die moeten worden gemaakt om de verbetering van de op- en afrit van de A28 te realiseren. Oldebroek vroeg de partners een bijdrage in de voorfinanciering van de projectkosten. Ze heeft vernomen dat de totale kosten 15,5 miljoen euro bedragen, waarvan 10 miljoen via provincie en BV Bedrijvenpark is gedekt. ,,Reeds bij brief van 16 mei 2014 hebben we u bericht dat we niet voornemens zijn extra financiële risico's te lopen. gelet op ons weerstandsvermogen kunnen we ons dit niet permitteren." Heerde vindt een reservering van 30 procent van de te maken kosten door de BV een substantiële bijdrage en ziet niet in waarom een aanvullende bijdrage moet worden verleend. ,, Dit temeer omdat we als gemeente zelf geen ander belang hebben bij deze investering dan het BV-belang. Dat ligt anders voor Oldebroek, dat zelf een publiek lokaal belang heeft bij de verbetering en ontsluiting van de kern Wezep. Elke aanleiding ontbreekt om meer financieel risico te lopen." De fracties van de PvdA en D66/Groen Links in Heerde distantiëren zich van de brief omdat ze niet aan vergaderen achter gesloten deuren wilden deelnemen. Ze vinden de toonzetting onbegrijpelijk gelet op het vinden van een gezamenlijke oplossing. ,,Er is sprake van escalatie mede door toedoen van het Heerder college."

Verbaasd

Wethouder Harm Westerbroek reageert in lijn met de Heerder oppositie. ,,Het verbaast me deze brief te ontvangen terwijl we volop in gesprek zijn en het voor het bestemmingsplan juist zeer belangrijk is draagvlak te creëren om de snelheid erin te houden." En inhoudelijk: ,,Heerde vraagt aandacht voor de belangen van de BV (Het Bedrijvenpark H2O). Dat zijn ook de belangen van Oldebroek en Hattem, Het gezamenlijk belang is het vertrekpunt om te komen tot een goed voorontwerp bestemmingsplan waar alle gemeenten mee uit de voeten kunnen. Het college van Oldebroek heeft nog niet ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan bedrijvenpark H2O.. Het college heeft meer tijd nodig om hierover met de klankbordgroep van Hattemerbroek te communiceren. Deze is zelf met een variant gekomen waar het college in Oldebroek serieus naar wil kijken. Hierover is overleg nodig met Hattem en Heerde."

Een milde reactie op de brief uit Heerde die eindigt met: ,,Onze toonzetting in deze brief is beslist. Daarmee willen we duidelijk maken dat het ons ernst is en dat er geen concessies kunnen worden gedaan aan datgene wat de drie gemeenteraden in 2013 zonder wijzigingen of voorbehouden vaststelden."