• Foto: Freek Wolff

Breunis van de Weerd benoemd tot burgemeester van Nunspeet

NUNSPEET Breunis van de Weerd, 53 jaar (SGP) is per 27 mei benoemd tot burgemeester van de gemeente Nunspeet. Van 2010-2014 was de heer Van de Weerd wethouder in de gemeente Ede. Hij was van 2005 tot 2007 lid van Provinciale Staten van Gelderland, en is dat sinds 2015 weer. Sinds 2014 is hij lid van de gemeenteraad van Ede. Daarvoor was hij van 1998-2010 heemraad bij het Waterschap Vallei en Eem.

Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad van Nunspeet de profielschets voor de nieuwe burgemeester, in het bijzijn van de Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, vastgesteld.

Voor de burgemeestersvacature Nunspeet hebben zich 37 sollicitanten per brief gemeld. De Commissaris van de Koning heeft gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. Vervolgens heeft hij overleg gehad met de door de gemeenteraad van Nunspeet ingestelde vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie heeft eveneens gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Op basis van de vastgestelde profielschets heeft de vertrouwenscommissie twee kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad. De Minister heeft de aanbeveling van de Raad en het advies van de Commissaris van de Koning overgenomen.

Tijdens de raadsvergadering van vrijdag 27 mei wordt Van de Weerd beëdigd door de Commissaris van de Koning en aansluitend vindt de installatie plaats.