• Archief BDU Media

Brandweerman Jakob van der Weide onderscheiden door burgemeester

DOORNSPIJK Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft vrijdag 2 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Jakob van der Weide uit Doornspijk. De plechtigheid vond plaats tijdens de bindingsavond van de brandweer in de brandweerkazerne in Oostendorp. Jakob van der Weide ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jakob van der Weide trad op 1 september 1994 in dienst van de vrijwillige brandweer van Elburg. Op 31 december 2017 moest hij tot zijn spijt om gezondheidsredenen stoppen met zijn brandweeractiviteiten. Gedurende de ruim 23 jaren die hij als brandweervrijwilliger actief geweest is, heeft hij zich ontwikkeld tot een veelzijdig en breed inzetbaar brandweerman. Ook op andere terreinen heeft Jakob van der Weide zich jarenlang als vrijwilliger ingezet en zet hij zich nog steeds in: als bestuurder respectievelijk lid van de raad van toezicht van Mattanjaschool en ds. Baxschool en als lid van het kerkbestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente van Doornspijk.

Burgemeester Rozendaal bedankte in zijn toespraak Jakob van der Weide hartelijk voor zijn langdurige inzet als brandweervrijwilliger en voor de betrokken en bevlogen wijze waarop Jakob van der Weide zich al die jaren voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt. Burgemeester Rozendaal prees de vertrekkende brandweerman om zijn gedrevenheid, hulpvaardigheid, loyaliteit, doorzettingsvermogen en strijdvaardigheid. Burgemeester Rozendaal: ,,Voor jou waren de brandweeractiviteiten niet alleen maar een nuttige vrijetijdsbesteding of een avontuurlijke hobby, maar veel meer dan dat: de brandweer was voor jou ook een roeping en passie."

Tenslotte sprak de burgemeester de wens en verwachting uit dat de inzet van Jakob van der Weide èn de Koninklijke waardering van die inzet, inspirerend zullen zijn voor de huidige korpsleden, voor toekomstige vrijwilligers en voor de gemeenschap als geheel.