• Henri van der Beek

Bram Horst: dualisme ten top

HEERDE ,,De wijze waarop de werkgroep zich boog over toekomstige samenwerking in het afgelopen jaar functioneerde is een staaltje dualisme ten top.'' Bram Horst, de jeugdige voorzitter ervan, concludeert dat er door de vertegenwoordigers van alle partijen naar elkaar werd geluisterd. ,,Men probeerde elkaar op argumenten te overtuigen.''

door Dick van der Veen

Een spiegel voor de raad van Heerde, waarin het dualisme moeilijk wortel schiet. Horst denkt dat belangrijke stappen zijn gemaakt. ,,Op maandagavond ging het er in de raadsvergadering stevig aan toe tussen oppositie en coalitie. Een dag later de sentimenten opzij en de argumenten op tafel. Ik ben er trots op dit meegemaakt te hebben." Heerde heeft wel een geschiedenis. Horst: ,,We kennen het verwijt dat onze gemeente over de hele Veluwe zit te shoppen en geen keuzes maakt. Dat doen we dus nu duidelijk wel." Drie voorgaande colleges van Heerde, Hattem en Oldebroek passeerden de raden, schaarden zich al op de dag dat een extern bureau op fusies aanstuurde achter die conclusie. ,,Toen ontstond heibel in de politiek. In de verkiezingsprogramma's klonk sterk door te kijken naar de noord-zuid-lijn Hattem-Heerde-Epe. Er liggen veel natuurlijke verbanden. Als zodanig is ons visiedocument niet verrassend." Het is een publiek geheim dat de provincie een warm voorstander was van de H2O-klontering. Horst: ,,Sterk Bestuur laat al voor de afsluiting van het H2O-verhaal weten dat Heerde er het best aan zou doen zich op Epe en Hattem te richten.''

Hoe verder

Wanneer de gemeenteraad op 14 december met minimaal tweederde meerderheid de visie omarmt moet gemeentesecretaris Ben van Zuthem op reis naar Epe en Hattem om daar te polsen hoe men tegen de samenwerking met Heerde aankijkt. Horst:,,Natuurlijk ligt er de kwestie van het H2O-terrein. Daar kan Heerde voorlopig althans niet onderuit. Er zijn andere dingen met Hattem en Oldebroek opgezet. Je moet zo eerlijk zijn je te beseffen dat zoiets consequenties kan hebben voor de beoogde samenwerking. We hebben aan de andere kan het Sociaal Domein opgebouwd met Epe en Apeldoorn in de Stedendriehoek. Als je met Elburg en Oldebroek verder zou gaan en dat opnieuw moet gaan opbouwen kost dat gigantisch veel geld naast maatschappelijke onrust." Op 14 december beslissen zowel Heerde als Hattem over het bedrijventerrein. Het lijkt allerminst zeker dat de Heerder raad bereid is tot aanvullende financiële injecties. Epe heet Heerde en Hattem van harte welkom binnen de Stedendriehoek en prefereert een sterk blok van plattelandsgemeenten rondom Apeldoorn in een onderlinge samenwerkingsvorm. Hattem is sterk op Zwolle georiënteerd. Is het sociale domein Stedendriehoek en het economisch domein Zwolle voor Hattem en Heerde verenigbaar met de keuze van Epe voor de Stedendriehoek als economisch domein? Horst: ,,Vooralsnog zit onze taak er 14 december op. Wie weet vindt er na de verkenning in Epe en Hattem nog een vervolg in."

Foto: De gemeenteraad van Heerde met derde van rechts Bram Horst.