Bouwsector verzet bakens

EPE - Booming is de regionale bouwmarkt nog niet, maar Bouwend Nederland (BN) Regio Oost en plaatselijke bouwbedrijven zien lichtpuntjes. Bouwbedrijven Veldhuis en Van Norel verzetten de bakens en kijken over de horizon heen.

door Arne Peter Braaksma

,,Vanaf 2008 was er een scherpe daling van de bouwproductie", stelt Robert ter Hoek, regiomanager van BN. ,,Werden er daarvoor nog 80.000 woningen per jaar gebouwd, dat aantal liep terug naar 50.000 en het CAO-Bouwpersoneel van 180.000 naar onder de 100.000." Nu stijgt het consumentenvertrouwen weer ,,zolang Poetin en de Grieken geen rare dingen doen." Ook al staat menig bouwbedrijf er nog niet zo rooskleurig voor, het BN-rapport 'Woningmarkt in herstel: Gelderland' ziet weer 'positieve signalen'.

Herstart

Het familiebedrijf van Evert Jan Veldhuis herstartte in 2014. ,,Je moet altijd over de horizon heenkijken." Met zzp'ers vult hij tijdens pieken in vraag en aanbod de vaste kern aan. ,,Die vaste kern is de kurk waar het bedrijf op drijft en die garant staat voor de kwaliteit die je levert."

Vanaf 2013 liep de vraag terug en nam het aantal werknemers af van twaalf naar twee. ,,De spoeling werd dunner en dunner. Dan moet je ook buiten de regio zoeken en rekening houden met hogere reiskosten en langere werkdagen." Lichtpuntjes zijn de aantrekkende woningverkoop, het stijgende aantal bouwvergunningen en de verduurzaming van woningen. ,,Bewoners willen dat het energielabel van hun huis klimt van G naar A en dat is goed voor de bouw- en installatiewereld." Veldhuis betreurt dat het publieke geld in de regio niet plaatselijk besteed wordt. "De woningbouw in de Klaarbeek is al grotendeels uitbesteed aan bedrijven buiten de regio."

Lees het hele verhaal in de papieren versie van Veluweland.nl van woensdag 4 maart.