• Er is al heel wat afgeboomd over de Heerderweg. Het onderwerp zit in de houtgreep……

    Dick van der Veen

Bomenstrijd in Epe laait op

EPE Een bijdrage in het blad Binnenlands Bestuur van wethouder Robert Scholten over de herinrichting van de Heerderweg is Ons Mooi Epe (OME) een doorn in het oog. ,,Daar waar de provincie onze inbreng voor het behoud van bomen waardeert moet deze wethouder niets weten van burgerparticipatie."

Dick van der Veen

OME is furieus over feitelijke onjuistheden. ,,Scholten zegt dat de politie bij een protestbijeenkomst in de Grote Kerk een losgeslagen menigte in bedwang hield en dat OME onder valse voorwendsels politici naar die bijeenkomst lokte. De politie was er op aangeven van de brandweer: de kerk was vol bezet. Politici waren goed op de hoogte van wat hun rol zou zijn. De fractie Nieuwe Lijn van Scholten was niet in de kerk. Hoe kun je dan tot zo'n uitspraak komen." OME verwijst naar een rapport van de Rekenkamer Oost die de casus Heerderweg als voorbeeld neemt. ,,De provincie neemt er aanbevelingen uit over, de gemeente Epe doet niets. Ons reconstructieplan met de focus op het behoud van zoveel mogelijk bomen werd destijds als het veiligste beschouwd. Veel fracties en raadsleden geven aan dat ze bij nader inzien de materie anders zouden hebben aangepakt. Zo niet Scholten. Hij vertelt doodleuk het bij een herhaling precies zo te zullen doen. Hoe is het mogelijk? In tegenstelling tot zijn collega's in b en w heeft hij geen begrip voor burgerparticipatie. Samenwerking met de burgers biedt vele voordelen."

OME geeft aan dat raadsleden nu niet meer slaafs een plan van de provincie zullen aanvaarden en zeker niet op een gang naar de rechter aansturen om hun gelijk te krijgen. ,,Van de wethouder is bekend dat hij het benauwd heeft met onze belangenvereniging. Hij ziet in mondigheid van de deskundige burger aanleiding om de hakken in het zand te zetten en strijd aan te gaan. Ventileert zijn eigen niet-professionele mening over de veiligheid en mogelijkheden rond de herinrichting van de Heerderweg."

OME noemt de aanval van Scholten een misser op weg naar samenwerking. In een reactie zegt de wethouder dat hij door Binnenlands Bestuur werd benaderd naar aanleiding van de herinrichting van de N319 bij Ruurlo. ,,Ik herken mij niet in de interpretatie die OME geeft aan nhet artikel. Destijds was ik niet de verantwoordelijk wethouder voor de herinrichting, maar zoals staatsrechtelijk geregeld ben ik nu wel aanspreekpunt op dit thema. Vanuit dat oogpunt sta ik nog steeds achter het proces, al zijn er met de kennis van nu wel zaken die beter en anders hadden gekund. De rekenkamer heeft de burgerparticipatie rondom de herinrichting van de Heerderweg onderzocht. Daar komt ook uit naar voren dat we aandacht hebben besteed aan de burgerparticipatie en dat de inbreng van de burgers wel degelijk invloed heeft gehad. Er komen ook enkele aanbevelingen uit voort, zoals het betrekken van een grotere groep burgers en vooraf meer helderheid scheppen over de rol van de burger en ruimte voor inbreng."