Bijna twee procent vrouwen Hattem doorgestuurd na onderzoek

HATTEM Bijna twee procent van de vrouwen uit Hattem die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek, is doorgestuurd voor vervolgonderzoek. Dat blijkt uit de uitkomsten van het bevolkingsonderzoek.

Bevolkingsonderzoek Oost heeft van 21 maart tot 1 mei het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd in Hattem. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. In totaal heeft 77,44 procent van de uitgenodigde vrouwen meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Met het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstbesparende operatie mogelijk.

Van de in Hattem onderzochte vrouwen werd 1,88 procent doorverwezen voor nader onderzoek, omdat er een verdachte afwijking is gevonden. Pas na verder onderzoek wordt duidelijk of het om een goedaardige of kwaadaardige afwijking gaat.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker is te vinden op www.bevolkingsonderzoekoost.nl.