Bijbelstudieavonden in Doornspijk

DOORNSPIJK - In de Evangeliegemeente ¿Oase¿ zal op de woensdagavonden van 24 sept., 22okt. en 19 nov. studies worden gehouden betreffende vele aspecten vanuit deBijbel die heen wijzen naar de terugkeer van Jezus Christus en de betrokkenheid van het volk en land Israel hierbij.De thema¿s zijn:24/9 : ¿De geschiedenis van de eeuwenoude Olijfboom.¿22/10: ¿En de rivier, hij stroomt maar voort.¿19/11 ¿Van feest tot feest van heerlijkheid tot heerlijkheid.¿ Locatie Evangeliegemeente ¿Oase¿ Oude Kerkweg 88 DoornspijkAanvang 20.00 u. zaal open (koffie thee) 19.30 uGratis toegang, wel wordt collecte gehouden.Meer info www.jandenadmirant@.nl <http://www.jandenadmirant@.nl/> of tel.0525-651088 Israëllezingen o.l.v. ds. J. den Admirant UITNODIGING Op de woensdagavonden 24 sept., 22 okt., en 19 nov. worden te Doornspijk weer studies verzorgd door ds. J. den Admirant uit Hoogeveen. Het hoofdthema is: Israël en de gemeente, door de eeuwen heen.1e studie: 'De geschiedenis van een eeuwenoude Olijfboom' 2e studie: 'En de Rivier, hij stroomt maar voort'. 3e studie. 'Van feest tot feest, van heerlijkheid tot heerlijkheid.' Meer info: z.o.z.Na de zes reeds gegeven studies door ds. J. den Admirant (Hoogeveen) zijn we verheugd dat hij deze wil voortzetten. Hij hoopt de drie thema 's te behandelen genoemd op de voorzijde van deze uitnodiging. Deze onderwerpen staan min of meer los van de reeds gegeven studies u kunt direct 'meeliften'. Wel zou het aanbeveling verdienen om het door hem geschreven boek: "De Herder en de tempel" te lezen.Enkele motieven waarom deze thema's gekozen zijn:is het toevallig dat juist in de kustlanden, in Noordwest Europa de Reformatie geworteld werd ?er in latere eeuwen juist hier allerlei opwekkingen door de Heilige Geest plaatsvonden?er een sterke visie ontstond voor Israël, de bekering van het Joodse volk ende daarmee gepaard gaande grote toestroom uit de volkeren tot het heil?en dat ook de zending steeds uit deze 'hoek' van de wereld plaats vond?Voor hen die het boek ter hand zullen nemen:1e Studieavond… 'De geschiedenis van een eeuwenoude Olijfboom' Ter voorbereiding verdient aanbeveling te lezen: blz. 16-53 2e Studieavond…'En de Rivier, hij stroomt maar voort'. blz. 119-160, blz. 207-239, blz. 245-252 en blz. 267-282.3e Studieavond.'Van feest tot feest, van heerlijkheid tot heerlijkheid' Het grote plan van God belicht vanuit Gods feesttijden die Hij aan Israël gaf.Pesach blz. 37-45, en blz 117,118, Pinksteren (Wekenfeest, Shavoeoth) blz.119-123, 136,137, Loofhuttenfeest (Sukkot): blz. 84-89, blz. 112-115,blz. 252-267.Het boek "De Herder en de tempel" is aan te schaffen via onderstaande website of het vermelde tel. nr. U bent (weer) van harte welkom. Tot ziens, namens de Evangeliegemeente "Oase"G.K.Verbaan.Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u.Locatie: ´ Evangeliegemeente Oase´ aan de Oude kerkweg 88 Doornspijk.Kosten: Er zal een collecte worden gehouden.Meer info? www.jandenadmirant.nl , of tel. 0525-651088