• Boomkap

    Archief BDUMedia

Bezwaar tegen kappen bomen afgewezen

NUNSPEET Door de gemeente Nunspeet wordt het bezwaarschrift van de Stichting Veluwe Bijzonder tegen het kappen van 236 nomen en drie bosjes niet inhoudelijk behandeld. De stichting kan, zo vindt de commissie bezwaarschriften, niet als belanghebbende worden aangemerkt.

Wijnand Kooijmans

Dat is de reden dat het college van burgemeester en wethouders het advies van de commissie overneemt het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. Het gaat om het kappen van diverse bomen binnen de bebouwde kom van de gemeente Nunspeet. De stichting heeft tot doel het beschermen van de bijzondere kernwaarden van de Veluwe en het bijdragen aan de kwaliteitsverhoging van de Veluwe. Volgens de commissie bezwaarschriften zijn de bomen niet bijzonder kenmerkend voor de Veluwe. Dat maakt dat de stichting niet rechtstreeks wordt geraakt door de verleende kapvergunning.

De commissie heeft ook gekeken of de stichting feitelijke werkzaamheden verricht om haar doelstellingen te halen. Er is alleen bekend dat door de stichting bezwaar- en beroepsprocedures zijn gevoerd tegen plannen van het nationaal jachtschietcentrum De Berkenhorst in Elspeet. Andere daadwerkelijke werkzaamheden zijn de commissie uit eigen ervaring niet bekend.

De commissie heeft via de website van de stichting ook niet kunnen vaststellen dat door het stichtingsbestuur andere acties worden ondernomen dan het voeren van procedures tegen De Berkenhorst. Dat versterkt de visie van de commissie dat de stichting geen belanghebbende is en daarom het bezwaarschrift tegen het omstreden besluit niet ontvankelijk moet worden verklaard.