• Archief BDUmedia

Bezwaar kappen eik verworpen

EPE De gemeente Epe verwerpt een bezwaar tegen het kappen van een zomereik aan de Zuukerenkweg.

Dick van der Veen

Epe doet dat in navolging van de commissie Bezwaarschriften. Die verzocht het college om een betere motivering van de weigeringsgrond. Het college zal daar het ambtelijk apparaat op aanspreken, omdat al eerder het verzoek om duidelijkheid kwam bij zaken over het kappen van bomen. In dit geval gaat het om een beeldbepalende boom, zegt de gemeente. Het aanbod van bezwaarden om de eik te kappen en voor herplant te zorgen wordt niet in overweging genomen omdat herstel van het beeldbepalende karakter dan te lang op zich laat wachten.