• Archief BDUmedia

'Bewoners worden tegen elkaar uitgespeeld'

OLDEBROEK Een voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek om voor de aanvraag van twee zonneparken een coördinatieregeling toe te passen maakte in de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving de tongen los. Bij het realiseren van die parken bij boomkwekerij Hoekert en recreatiepark De Heidehoek wordt de woonomgeving volgens een inspreker tegen elkaar uitgespeeld.

Dick van der Veen

Die conclusie wordt niet gedeeld door de meerderheid van de raadsfracties, maar er zijn wel zoveel onzekerheden dat het groene licht voor de regeling nog niet zeker is. Deze is bedoeld om snelheid in de procedure te brengen waardoor gelijktijdig met het bestemmingsplan een aantal vergunningen kan worden verleend.

Wethouder Engberts hamerde er op dat alle mogelijkheden tot inspraak blijven bestaan, maar dat zag een deel van de commissie anders. Volgens de inspreker is negentig procent van de woonomgeving tegen realisering op een open weidelandschap. 

De aanvrager neemt volgens een aantal fracties teveel tijd. De opmerking dat zonnepanelen op daken moeten liggen en niet in een weiland werd met applaus begroet. De raad heeft er waarschijnlijk nog een hele kluif aan.