• Barry Wensink/BDUmedia

Beleidsplan voor Vakantieparken in Elburg

ELBURG ,,Met dit plan zijn we goed op weg naar een bloeiende recreatiesector in de gemeente Elburg", zegt wethouder Rien Boukema (EB). Het Beleidsplan Vitale Vakantieparken is opgesteld in het verlengde van het regionale programma Vitale Vakantieparken, na de nodige inbreng van de bedrijven in de recreatieve sector. Het voorziet in een goede uitvoering van de bestaande regels en biedt kansen voor innovatie, onder andere door tijdelijke bewoning toe te staan.

Volgens wethouder Rien Boukema gaat het om flinke uitdagingen: "In de gemeente Elburg zijn dertien recreatieondernemingen, variërend van heel klein tot groot en van kampeerterrein tot vakantie en/of bungalowpark. Allereerst heb ik vrijwel alle bedrijven bezocht en met de eigenaren gesproken over de toekomst van het bedrijf. Het merendeel is daadwerkelijk actief in de recreatieve sector. Ik ben trots op wat zij te bieden hebben. Door de verschillende bedrijfsformules heeft de recreant in onze gemeente echt wat te kiezen. Wel is het zaak om gelijke pas te houden met de veranderende behoefte van de recreant en daar het bedrijf op aan te passen. Op deze manier zetten we onze gemeente weer beter op de Veluwse toeristische kaart."

Aanpak permanente bewoning

Een van de aandachtspunten betreft de vermenging van (tijdelijk) wonen en recreëren. De gemeente handhaaft op permanente bewoning door gebruikers aan te schrijven en een last onder dwangsom op te leggen. Wel is het een gegeven dat recreatieobjecten worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Wethouder Rien Boukema: "Er zijn situaties waarin mensen snel woonruimte nodig hebben en geen tijd hebben om te wachten totdat er een regulier huis beschikbaar komt. Daar hebben wij in dit beleidsplan oog voor, door het bieden van de mogelijkheid om met een tijdelijke ontheffing in een recreatiewoning te verblijven. Wel is de termijn beperkt tot een periode van 12 maanden, opdat mensen actief op zoek blijven gaan naar vervangende woonruimte."

Problematiek

Nederland kent een overaanbod op het gebied van de verblijfsrecreatie. Het resultaat is teruglopende bezettingen, marges die onder druk staan en een wisselend toekomstperspectief. De sector staat daarmee voor grote en belangrijke structurele opgaven. Er bestaat behoefte aan kwaliteitsverbetering en innovatie binnen de sector.

De Regio Noord Veluwe (RNV) voert namens en samen met acht Noord-Veluwse gemeenten, de provincie en ondernemers het programma Vitale Vakantieparken uit. Dit programma is gericht op de verbetering van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie op de Noord-Veluwe.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.regionoordveluwe/thema's/toerisme en op http://www.vitalevakantieparken.nl/default.aspx