• Hier in de Blankemate is het met de stichting IJsselhoeven allemaal begonnen.

    Dick van der Veen

Behoud IJsselhoeven scoort

EPE/HEERDE De stichting IJsselhoeven draagt sinds de oprichting in 2003 veel bij aan het behoud van boerderijen en landschap. In het uitgestrekte gebied tussen Kampen en Westervoort staan zo'n 400 tot 500 panden die het streekeigene aan weerszijden van de IJssel bepalen. Financiering van vooronderzoek kan toekomstige eigenaren over de streep trekken.

Dick van der Veen

Daarmee is toch al gauw een bedrag van tussen de 5.000 en 10.000 euro gemoeid. Voor secretaris Rik Thybaut (Veessen) en penningmeester Jetse Hartmans (Nijbroek) krijgt de dag waarop de overheden daar geld in steken een gouden glans.

PRATEN Ze praten ons bij, geassisteerd door oud-voorzitter Willemien Hartmans. ,,Het is van essentieel belang om potentiële kopers klip en klaar te kunnen informeren wat er met een pand mag, de planologische mogelijkheden, de staat waarin het verkeert. Mensen komen daardoor niet voor verrassingen te staan. Dat verhoogt het enthousiasme voor e boerderij en de inbedding." De oorspronkelijke landbouwfunctie holt snel achteruit. Gemeenten zijn terughoudend bij herbestemming. Ze hebben dichtgetimmerde bestemmingsplannen. Rik en Jetse:,,Wil je een hoeve behouden dan moet er sprake zijn van een nieuwe economische drager, die beheer en onderhoud mogelijk maken." De provincie Gelderland en Overijssel waren aanvankelijk scheutiger met het verstrekken van financiële middelen.,,Zo kenden we rietsubsidies. Dat trekt mensen over de streep om het dak op de oorspronkelijke wijze te dekken en niet voor alternatieven te kiezen. Helaas kennen we nu een stevige wachtlijst." De stichting laat zich op velerlei wijze gelden. Door tal van praktische adviezen, waaroor men specialisten in huis heeft. Door (schilder) cursussen (welke ondergrond), voegen (vroeger kalk wat zich niet verdraagt met cement en tot grote schade kan leiden), stoffering erf en landschap. ,,Bij de restauratie betrekken we lokale ondernemers: aannemers, schilders rietdekkers. Voeg daarbij de toegevoegde recreatieve waarde van de regio als panden er weer puik bij liggen."

TERREIN De stichting kent diverse groepen die op hun terrein aan het behoud van boerderij en landschap werken. Wie bij wil dragen kan zich abonneren op de nieuwsbrief waarbij info@ijsselhoeven.nl alle mogelijkheden daaromtrent aangeeft. Het bis een misverstand dat een plaats op de monumentenlijst alle mogelijkheden blokkeert. Bij goede argumentatie kan er veel. Ook daarin draagt de stichting haar steentje bij. Een deskundige, die bij alle restauraties van katholieke kerken in het bisdom Utrecht betrokken was, heeft zich nu aan de stichting verbonden. Plannen genoeg. Bijvoorbeeld het vastleggen van de geschiedenis van boerderijen in de Tweede Wereldoorlog, het aanbieden van leskisten aan het onderwijs, theater Groene Rivier, eten op de boerderij, schilderwerk monumentale panden enzovoort. Niet te vergeten de informatie over nieuwe cultuur- en erfgoedregelingen in de beide provincies.