Behandeling 'laddertoets' bedrijventerrein Doornspijk - De Glinde

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg heeft het rapport over de 'Laddertoets bedrijventerrein Doornspijk - De Glinde' ter behandeling doorgestuurd naar de commissie ruimtelijke ontwikkeling. Naar verwachting behandelt de commissie dit onderwerp op 15 februari a.s.

Op basis van dat rapport kan bedrijventerrein De Glinde niet worden gerealiseerd. De projectontwikkelaar is verschillende keren in de gelegenheid gesteld om op het rapport te reageren maar heeft hier geen gebruik van gemaakt. Om te kunnen beoordelen of het bestemmingsplan De Glinde kon worden gerepareerd, is in overleg met de commissie ruimtelijke ontwikkeling alsnog een onderzoek daarover ingesteld. Bij het opstarten van de planprocedure heeft de gemeente het plan getoetst binnen het gebied van de regio. De Regio Noord Veluwe heeft expliciet ingestemd met deze ontwikkeling. Later is uit jurisprudentie gebleken dat niet de regio zelf maar de marktregio bepalend is voor de beoordeling. Uit het onafhankelijke onderzoek blijkt dat de marktregio voor Doornspijkse ondernemers de gehele gemeente Elburg omvat. Om die reden moet de ruimte die er over is op bedrijventerrein Broeklanden, maar ook op bedrijventerrein Kruismaten, Oostendorp en Koekoek in 't Harde, worden meegerekend. Uit het rapport blijkt dat er voor de eerstkomende tien jaar voldoende ruimte op de locaties aanwezig is.

Om leegstand te voorkomen mag geen nieuw bedrijventerrein in ontwikkeling worden genomen. Ook niet in dit geval, nu het kleine bedrijventerrein De Glinde alléén bedoeld was voor aan Doornspijk gebonden bedrijven. Een lokaal aan Doornspijk gebonden bedrijf moet dan alsnog de uitwijk naar een van de aangegeven bedrijventerreinen nemen. Ook de opzet om in Doornspijk aanwezige bedrijven uit de kern te plaatsen is daarmee op losse schroeven komen te staan.