• Archief BDU Media

Bedrijventerrein H2O beter in markt door aansluiting

VELUWE De samenwerkingsovereenkomst van de provincie Gelderland met Hattem, Heerde en Oldebroek over de aanleg van een aansluiting Wezep/bedrijventerrein H2O roept blijdschap op bij de drie betrokken colleges. De totale kosten van de ontsluiting bedragen circa 20 miljoen euro en de provincie stelt ruim 3,9 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanleg.

Dick van der Veen

Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark H2O aan de zuidzijde van de A28 is een goede, rechtstreekse ontsluiting onontbeerlijk. Bij de bestaande aansluiting Wezep op de A28 bestaan afwikkeling- en leefbaarheidsknelpunten die in de toekomst met de groei van het verkeer verder zullen toenemen. Aanpassen van de bestaande aansluiting is geen oplossing. Een nieuwe afslag ter hoogte van de Voskuilerdijk is noodzakelijk. Dit in combinatie met been nieuwe verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308).

De kruising Rondweg-Duurzaamheidsstraat wordt aangepast en de bestaande aansluiting Wezep op de rijksweg opgeheven. De provincie zal als opdrachtgever zorgen voor de planvoorbereiding en de aanbesteding. Burgemeester Jan-Willem Wiggers van de gemeente Hattem: ,,Ik ben blij dat we met deze samenwerkingsovereenkomst de stap zetten naar de komst van een nieuwe aansluiting op de A28. Deze aansluiting is ook voor Hattem belangrijk, omdat ze zorgt voor een betere bereikbaarheid van het bedrijvenpark H2O. Dit maakt het park nog aantrekkelijker voor (vestiging van) bedrijven. De aansluiting zorgt er bovendien voor dat het verkeer van en naar de bedrijven zo min mogelijk overlast oplevert voor de directe omgeving."

Loco-burgemeester Wolbert Meijer van de gemeente Heerde: ,,Bedrijven die overwegen zich te vestigen op H2O BV willen een goede bereikbaarheid van ons regionale bedrijventerrein, De nu gemaakte afspraken over de aansluiting op de A28 zijn daarom van cruciaal belang. Het college van b en w van Heerde is zeer ingenomen met afspraken over deze aansluiting. De kop van de Veluwe is een sterke economische regio die deel uit maakt van de regio Zwolle." Ook positieve geluiden van waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van de gemeente Oldebroek. ,,Het is een positieve ontwikkeling en betekent voor het bedrijventerrein een geweldige opsteker om de aansluiting direct op de A28 te hebben. De bereikbaarheid voor het bedrijfsleven op het bedrijvenpark verbetert hiermee ontzettend."