Basisschool de Wereldweide eerste Gezonde School in de gemeente Oldebroek

OLDEBROEK Basisschool de Wereldweide in Wezep heeft het vignet Gezonde School behaald voor de thema's sport en bewegen. Een mooie erkenning voor alle inspanningen van de school om een gezonde omgeving te creëren voor de kinderen. Op dinsdag 12 april onthullen directeur Frits Hilbrink en wethouder Liesbeth Vos - van de Weg de plaquette. De kinderen van de

Wereldweide toosten en dansen om dit heugelijke feit te vieren.

De Wereldweide heeft, in samenwerking met de GGD en Goed Bezig Oldebroek, het afgelopen jaar hard gewerkt om het vignet te behalen. Goed Bezig Oldebroek zet zich binnen de gemeente in om de gezonde keuze voor kinderen en jongeren makkelijker te maken. Het is de bedoeling dat dit jaar nog een tweede school het vignet gaat behalen. Coördinator van Goed Bezig, Rudolf Huberts licht toe: ,,We zijn erg blij met de inspanningen van de Wereldweide en trots op dit resultaat. Bewegen en gezondheid zijn heel belangrijk, ook binnen het beleid van een school. We hopen dan ook dat er snel meer scholen zullen volgen."

Frits Hilbrink vult aan: ,,Het past bij onze school om de kinderen te laten zien dat een actieve en gezonde leefstijl belangrijk is. De samenwerking met Goed Bezig en vooral de inzet van de vakleerkrachten heeft ons daarmee enorm geholpen en we zijn heel trots dat het gelukt is het vignet te halen."

LANDELIJK VIGNET Het Gezonde School vignet is een landelijk vignet dat de school nu voor drie jaar heeft gekregen. De Wereldweide besteedt structureel aandacht aan een gezonde leefstijl van de leerlingen. Het bewegingsonderwijs is van goede kwaliteit, het buitenschools beweegaanbod is gevarieerd en het schoolplein daagt de kinderen uit tot bewegen. Het vignet telt in totaal negen deelcertificaten waarvan nu twee delen succesvol zijn afgerond: sport en bewegen. De Wereldweide is bezig om nog dit jaar ook voor het thema voeding het deelcertificaat te halen.

Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg: ,,Als gemeente zijn we trots op het resultaat van de Wereldweide, met dank aan alle partijen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is dit een belangrijke mijlpaal."

Naast scholen hebben ook de sportkantines de aandacht in de gemeente Oldebroek. In samenwerking met lokale verenigingen proberen ze ook in de sportkantines de aandacht voor gezondheid groter te maken. Een eerste stap hierbij is het aanbieden van gezonde alternatieven in de kantine.