• Hanin Ballan.

Basiscursus bijenhouden in Wezep

WEZEP Imkervereniging Wezep e.o. telt zo'n negentig leden en stevent af op het honderdjarig bestaan. ,,Het ledenaantal groeit en de vereniging floreert", vertelt Jan Appinga, die verantwoordelijk is voor de cursus coördinatie. ,,Onlangs hebben we een aanvraag gedaan bij de gemeente Oldebroek voor een nieuwe bijenstal. Ook willen we een slingerruimte bouwen om honing te slingeren."

Hanneke Bloemendaal

En verder: ,,Landelijk gezien is er sprake van bijensterfte op grote schaal. Dit komt omdat de biodiversiteit ontbreekt en er veel gebruik wordt gemaakt van landbouwgiffen. Momenteel overleven bijen in een stadse omgeving zelfs beter dan in agrarische gebieden. Bijen zijn noodzakelijk voor het bestuiven van gewassen. Simpel gezegd: zonder bijen geen eten. Door te imkeren kunnen we van één bijenvolk, drie volken maken."

NOODKLOK De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Bijen Vereniging (NBV) de noodklok geluid. Het geven van cursussen aan geïnteresseerden moet er voor zorgen dat er steeds aanwas is van nieuwe imkers. ,,In 2017 waren er landelijk maar liefst 1200 cursisten. In februari start onze eigen vereniging met een basiscursus bijenhouden, waaraan twaalf cursisten kunnen deelnemen. Bijenhouden is een mooie hobby en brengt je dichter bij de natuur."

CURSUS De cursus start op donderdag 22 februari 2018 en vindt deels in het voorjaar en deels in de zomer plaats. De cursus bestaat uit vijf theorielessen en elf praktijklessen die meestal op de donderdagavond en een enkele keer op zaterdagmiddag plaatsvinden. Deelnemers krijgen inzicht in het leven van de honingbij, drachtplanten, honing en leren tevens omgaan met een bijenvolk, zodat ze zelf een bijenvolk kunnen verzorgen. De inhoud van de cursus voldoet aan de eisen van de NBV en bij voldoende resultaat krijgen deelnemers het NBV diploma uitgereikt. Deelnemers zijn een jaar lang gratis lid van de NBV en ontvangen het blad Bijen. De cursus wordt gegeven door Rob van Hernen op de Bijenschans aan de Voskuilerdijk 25-A in Hattemerbroek (bij de ijsbaan). De kosten bedragen 175 euro voor de cursus en 25 euro voor het cursusboek. ,,Cursisten krijgen na diplomering indien gewenst een bijenvolk."

INFO Opgave en inlichtingen bij Jan Eppinga via j.eppinga1@gmail.com. Meer informatie is ook te vinden op de website  www.imkerswezep.nl.