• Artist impression Advies- en Ingenieursbureau Wittenveen en Bos

'Ambitie Apeldoorns Kanaal blijft, wel eerst duidelijkheid over kosten'

VELUWE De stuurgroep Veluwekroon heeft gesproken over de aanbesteding voor het aanpassen van de Hezenbergersluis en de bruggen over het Apeldoorns Kanaal tussen Wapenveld en Hattem. De ambitie het kanaal bevaarbaar te maken blijft overeind, maar de stuurgroep vindt dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de hoogte van de te verwachten onderhoudskosten en hoe die redelijkerwijs opgebracht kunnen worden. Voor de zomervakantie wordt daarover doorgepraat, meldt de provincie Gelderland

Om het noordelijke deel van het Apeldoorns te maken voor motorboten zijn investeringen nodig. Het bevaarbaar maken kan op verschillende manieren worden gedaan, voor grote motorboten, voor kleinere motorboten, en varianten er tussen in.

 

GEKOPPELD Uit berekeningen blijkt, dat het bij alle investeringen en het beheer onderhoud die nodig zijn voor beweegbare bruggen heel moeilijk wordt die kosten terug te verdienen bij de horeca en winkeliers in het gebied. ,,Het lijkt me zinvol eerst met onze gemeenteraad te spreken over de ambitie van de gemeente Heerde en de kosten voor beheer en onderhoud, en daarover afspraken te maken met de partners in de stuurgroep", aldus wethouder Wolbert Meijer van Heerde.

Ook in de gemeente Epe leven zorgen over de kosten van het plan.

De stuurgroep was het er unaniem over eens dat het besluit over de aanbesteding van de bruggen gekoppeld moet worden aan afspraken over de kosten voor beheer en onderhoud, en dat de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap niet voor een voldongen feit gezet kunnen worden.

 

SANEREN Het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal, ook voor motorvaartuigen, is een lang gekoesterde droom. Heemraad Dirk-Siert Schoonman wil die niet in duigen laten vallen, maar geeft wel een winstwaarschuwing af: ,,Die droom van grote motorboten is alleen niet reëel als je de financiën erbij pakt."

Toch is waterschapsbestuurder Schoonman allerminst somber over de potentie van het kanaal, waar de gemeenten Hattem en Heerde, Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland al tien miljoen euro in hebben gestoken: ,,De grootste investering was het saneren van de locatie, die risicovol was voor mens en dier. Het Apeldoorns Kanaal stond in de top drie van Nederlands meest vervuilde waterbodems. De borden 'Don't consume this fish' herinneren daar nog aan. Nu kun je er weer sportvissen en kunnen ouders er hun kinderen met een gerust hart aan laten spelen. Het is geen vieze achterkant meer maar een mooie plek waar wat te beleven valt."

,,Als het kanaal bevaarbaar is, moet er wel levendigheid zijn in het gebied. Daarom is de beleving ervan minstens zo belangrijk", stelt gedeputeerde Josan Meijers. ,,We houden de bevaarbaarheid van het totale Apeldoorns Kanaal als stip op de horizon, maar moeten ook werken aan de beleving ervan. De omwonenden en ondernemers in het gebied hebben vaak al heel goede ideeën, zo komen we samen stap voor stap verder.'"