• Barry Wensink/BDUmedia

Al of niet Hexit in mist

HEERDE Een broedende kip moet je niet storen. Dat is de opvatting van de coalitie in Heerde als het gaat om de besprekingen die de drie H2O-gemeenten voeren over een eventueel uittreden van Heerde dan wel het herijken van de voorwaarden waarop deze kan blijven meedoen. Burgemeester Inez Pijnenburg maakt duidelijk dat de onderhandelingen juist op verzoek van Heerde geheimhouding meekregen. Dit om te voorkomen dat de uitkomsten op straat liggen en het overleg bemoeilijken.

Dick van der Veen

Dat is tegen het zere been van de oppositiepartijen D66/Groen Links en PvdA. Die dienden een motie in om de geheimhouding op te heffen en de raad in ieder geval onder geheimhouding van de tot nu toe bereikte resultaten op de hoogte te brengen. De indieners vinden het onaanvaardbaar dat de Heerder portefeuillehouder de geheimhouding lanceerde zonder de raad om goedkeuring te vragen. Nu Oldebroek toegegeven heeft mee te willen werken aan een herverdeling van lusten en lasten is er volgens hen geen enkele aanleiding om nog langer beentje te lichten met de informatieplicht die voortvloeit uit de gemeentewet. Volgens Pijnenburg krijgt de raad straks alle gelegenheid om te oordelen over het eindresultaat en de controlerende functie uit te oefenen. Nu eenzijdig gemaakte afspraken verbreken zou de gesprekken bruuskeren en schadelijkje gevolgen voor Heerde kunnen hebben. CDA en VVD stelden vast dat het met communicatie wel wat beter zou kunnen, maar ze achten het nu niet het moment om het zwijgen te verbreken. De motie wordt met 12 tegen 4 verworpen.

KANAAL Langdurig wordt gesproken over het afblazen van de plannen om het Apeldoorns kanaal in Hattem-Heerde bevaarbaar te maken. Wethouder Wolter Meijer, die alle credits krijgt voor de wijze waarop hij de Heerder belangen in de Stuurgroep verdedigt, laat weinig hoop op een succesvol vervolg. Hij wil er wel alles aan doen om het door de provincie voor Heerde gereserveerde geld 'vast' te houden. De rol van het Waterschap, dat uit een oogpunt van veiligheid geen genoegen neemt met vrijwilligers bij de sluizen, wordt gelaakt. De wethouder zegt dat veiligheidsaspect te (moeten) respecteren. D66/Groen Links en PvdA willen uitzoeken of waterschappen elders in het land ook zo star zijn. Aan het fenomeen gebiedsmakelaar heeft men nog enig houvast. Maar dat nu zelfs kano's en sloepen er niet door kunnen en vertegenwoordigers in het verleden hebben zitten slapen oogst veel kritiek. Plus het feit dat inmiddels zoveel geld is uitgegeven dat er al twee bruggen van beweegbaar hadden kunnen worden gemaakt.