• Burgemeester Van der Hoeve reikt de bronzen penning en het getuigschrift uit.

    Dick van der Veen

Al Atrash redt klein meisje uit brandend huis

VAASSEN/EPE De Syrische vluchteling Mohammed Al Atrash is onderscheiden met de bronzen legpenning en het loffelijk getuigschrift van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Deze worden hem uitgereikt door burgemeester Hans van der Hoeve in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het fonds, familie en hulpdiensten.

Dick van der Veen

Al Atrash is nog maar enkele maanden in ons land als hij een heldendaad verricht. Hij redt met gevaar voor eigen leven een meisje uit een brandende woning en helpt politie en brandweer vervolgens bij het in veiligheid brengen van een zusje. Het gebeurt allemaal in de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 februari van dit jaar. Hij woont zelf drie huizen verder, hoort lawaai en bedenkt zich geen moment. De Syriër rukt een schutting los aan de achterzijde van de woning, klimt op zijn slippers naar de eerste verdieping en ziet daar een moeder met twee meisjes. Mohammed brengt het kleinste kind in veiligheid. Daarna helpt hij de inmiddels gearriveerde politie en brandweer bij het redden van het andere meisje en de moeder. De politie toont in eerste instantie erkentelijkheid, Daarna dringt het door tot het Carnegie Fonds.

INDIVIDUEEL Andrew Carnegie, een Schot uit een armoedig, naar Amerika geëmigreerd gezin, schenkt als hij één van de rijkste mensen van de wereld wordt onder meer vijf miljoen dollar voor steun aan mensen die als gevolg van moedig gedrag in geldzorgen geraken. Carnegie werkt zxich op tot eigenaar van de Carnegie Steel Company. Hij ontpopt zich als een groot weldoener die het grootste deel van zijn vermogen stopt in sociale doelen. Daartoe is onder meer het stichten van 2.500 openbare bibliotheken te rekenen. Verder realiseert hij de bouw van het Vredespaleis in Den Haag, waarin later het Internationaal Gerechtshof werd gevestigd. Na het in gang zetten van sociale voorzieningen is het omgebogen in het onderscheiden van mensen die met gevaar voor eigen leven mensen redden en pogingen daartoe ondernemen. In Nederland vinden jaarlijks ongeveer vijftig uitreikingen plaats,zo laat Bart Brands, communicatie-medewerker van de Nederlandse stichting weten. Zeer zelden gaat het om een zilveren medaille. Dat hangt samen met de graad van gevaar waarin de redder heeft verkeerd. Dat kan bijvoorbeeld ook om meer personen gaan. ,,We hebben een bestuur van acht mensen die iedere aanvraag zorgvuldig bekijken. Soms kan het snel gaan als er een politierapport is bijgevoegd. Op een ander moment is het noodzakelijk diverse bronnen te bevragen en dan is er een langere tijd mee gemoeid. Inmiddels hebben we medailles in alle delen van het land mogen uitreiken voor de meest uiteenlopende reddingsoperaties."

Burgemeester Van der Hoeve toont zich onder de indruk van de moed van de heer Al Atrash. Hij overhandigt bloemen aan zijn echtgenote. Daarna is er tijd voor gelukwensen door familie, bekenden en hulpdiensten en voor het napraten met Mohammed over zijn kordate optreden.