• Toussaint Kluiters

Afval in Heerde eens per zes weken

HEERDE Er is geen draagvlak in de Heerder politiek om de grijze container eens in de acht weken te legen. De fracties dragen het college in meerderheid op om bij ROVA als inzamelaar een termijn van zes weken af te spreken.

Dick van der Veen

Momenteel vindt de leging eens per vier weken plaats. Dat is ook wat de inwoners prefereren, zo blijkt uit een onderzoek dat de fractie van de PvdA deed en waar 3.000 mensen op reageerden. Tachtig procent van de ondervraagden gaf het aan. D66/Groen Links vindt dat de gemeente het allemaal nodeloos ingewikkeld maakt door twee systemen door elkaar te laten lopen. ,,Het is zaak dat je de bevolking meekrijgt. Er is weer eens geen raadpleging geweest. Elders heeft zo'n insteek al tot een ware volksoproer geleid. Laat de communicatie alsnog werken." De gemeente heeft inmiddels structurele voorlichting en het opzetten van een communicatiecampagne aangekondigd om de bewustwording bij de burger te verbeteren.

RAADPLEGEN Voor de fracties gaat het juist om een raadpleging naar welke systeem de voorkeur uitgaat. CU/SGP neemt het op voor senioren. ,,Wanneer die niet voldoende hebben aan het ophalen eens in de zes weken moeten ze naar een ondergrondse container in hun omgeving. Die staan lang niet overal naast de deur. Hoe moet het met luiers? Je stinkt op zo'n manier je huis uit." Bovendien vraagt ze aandacht voor incontinentie. Gemeentebelangen/BP is nog krasser in de bewoordingen. ,,In de zomer gaan de maden met de container op de loop. Het is een slechte oplossing. We vragen ons af of dit wel mag in nieuwbouwwijken."

DRAAGVLAK Volgens wethouder Gerrit van Dijk is wel degelijk gekeken naar het meeste draagvlak. ,,Het is echt geen bezuinigingsmaatregel. Het gaat om vermindering van de afvalberg. Op dit moment is het ophalen nog niet kostendekkend en moeten we de reserve afvalstoffenheffing aanspreken. De doelstellingen voor 2020 hebben we bijna gehaald. Dat komt neer op maximaal 100 kilo restafval per inwoner waarvan 75 procent hergebruik. Uiteindelijk willen we in naar 100 procent circulair. Voor 2025 is het doel maximaal 30kilo restafval waarvan 90 procent hergebruik. " Van Dijk geeft aan dat mensen die vaker willen storten dat kunnen doen met een pasje voor het gebruik waarvan wel 2 euro per keer moet worden betaald. Het legen van de eigen container komt neer op 9 euro per keer."

PROBLEMEN Twijfel over problemen bij appartementen heeft hij niet, omdat iedere inwoner recht heeft op een container. ROVA moet bij het ophalen eens per zes weken een andere route rijden en daarvoor is een oplossing nodig. De vraag in de richting van het college is om vooral voldoende ondergrondse containers te scoren zodat de loopafstand draaglijk blijft.

Gemeentebelangen/GB geeft aan dat veel mensen nu het vuil zullen aanstampen. Dat levert gevaren op. Andere meningen wijzen richting illegaal dumpen. De huidige tweewekelijkse inzameling van kunststofverpakking en drankcontainers via plastic zakken blijft van kracht.