Afscheid Bosch bij Heerder Historische Vereniging

HEERDE Na ruim vijftien jaar voorzitterschap werd deze week afscheid genomen van Fosca Bosch bij de Heerder Historische Vereniging.

In 1979 kwam ze in Heerde wonen. Het dorp was haar bekend, want haar schoonfamilie woonde er. In 1988 is ze bestuurslid geworden en in 1993 vice-voorzitter. In 2001 heeft ze de voorzittershamer overgenomen van mevrouw Kamerling-Onnes. Als voorzitter heeft Bosch veel in het werk gesteld om de vereniging tot bloei te brengen Dat lukte wonderwel met als prachtige afsluiting het veertigjarig jubileum van een vereniging die inmiddels duizend leden heeft.

Naast het voorzitterschap is Bosch ook zeer actief als onderzoeker en redactielid van het kwartaalblad Heerde Historisch. Ze heeft aangegeven nog volop bij de vereniging betrokken te willen zijn. Het bestuur van de Heerder Historische Vereniging heeft tijdens de ledenvergadering de gelegenheid te baat genomen om Fosca tot erelid te benoemen. Daarnaast ontving ze een prachtige bos bloemen en een speciaal voor haar gemaakte broche van een slot van een oude bijbel.