• Archief BDU

Afronding Heerderweg 1,5 jaar trager

VELUWE De afronding van de werkzaamheden aan de Heerderweg als verbinding tussen Epe en Heerde is pas in de tweede helft van 2019 een feit. De planning was het gehele project mei dit jaar op te leveren. Wel kan het verkeer er vanaf 16 oktober weer gebruik van maken. Het laatste deel op het grondgebied van Heerde komt pas in 2019 aan bod. Een flinke schadepost voor bedrijven en particulieren die dagelijks kilometers om moeten rijden via de A50 of de Kanaalweg.

Dick van der Veen

De vertraging heeft deels te maken met het herijken van de plannen in verband met de voorgenomen kap van bomen. Dat gebeurde nadat de procedures en inspraak erop al waren afgerond. Er bleven als gevolg van protesten tegen de kap enkele honderden bomen behouden. Petra Borsboom, woordvoerster/bestuursadviseur mobiliteit en openbaar vervoer, Vergunningverlening, toezicht en handhaving van de provincie Gelderland, geeft aan dat inspraak en tekenproces een jaar hebben geduurd.

,,Het behoud van de bomen heeft grote consequenties gehad voor met name de plaats van de afwatering en waterhuishouding in het gebied. Daarnaast kwamen we tijdens het werk zaken tegen die deels ingecalculeerd waren. Dat wat in de grond ligt is op tekening bekend, maar de praktijk pakt soms net weer anders uit. Zeker als je met meerdere partijen aan de slag moet. Ook bleek het nodig duikers te vervangen. Een aantal dingen waren we ook tegen gekomen als we het oorspronkelijke plan hadden doorgevoerd, maar een deel heeft te maken met de wens voor boombehoud die is gehonoreerd." Het voortraject duurt bij iedere weg 2 tot 4 jaar, afhankelijk van de beroep- en bezwaarprocedures en grondpositie (wel of niet onteigening). De uitvoeringsfase verschilt per weg, afhankelijk van de complexiteit.

Het gaat nu nog om het gedeelte Zwarteweg-A50, waarbij de provincie de risico's voor de planning onderschatte. De combinatie van het verplaatsen van een pompput van de gemeente Heerde in combinatie met het verleggen van kabels en leidingen vergt meer voorbereiding. Het betreft een kruising met een complexe verkeerssituatie. De gemeente Heerde kocht een pand aan, hetgeen verlegging van het fietspad mogelijk maakt. De nu nog te verrichten werkzaamheden nemen naar verwachting acht weken in beslag.

De weg zou open kunnen blijven met tijdelijke verkeerslichten en barriers. In dat geval moet een deel van de fietsers via de Zwarteweg omrijden. Een smalle weg met veel zwaar verkeer. De provincie vindt deze weg niet veilig voor fietsers. De hele operatie is juist bedoeld om de fietsers en dan vooral scholieren meet veiligheid te bieden via een vrijliggend fietspad. Ook rijden dagelijks hulpdiensten met spoed naar Epe of de A50, waardoor de weg snel ontruimd moet kunnen worden, wat een rol speelt bij de beslissing om de weg zo nu en dan half af te sluiten. In de laatste fase is kap van bomen niet noodzakelijk. Er zijn extra maatregelen genomen voor behoud