Actualisatie GVVP voorjaar 2016

HATTEM De verkeerssituatie bij de kruising Hessenweg/Roseboomspoor en de aansluiting van het fietspad Burgemeester Bijleveldsingel en woonwijk Assenrade worden voorlopig niet aangepast. Tijdens de bespreking van de najaarsnota gaf Harry Kremer (CDA) aan prioriteit te willen geven om de verkeersonveilige situaties op deze kruispunten op te lossen.

Wethouder Jan van der Heeden stelt dat vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit de actualisatie van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan pas volgend voorjaar van start gaat. De wethouder wil eerst het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan afwachten om weloverwogen vanuit het totaalperspectief tot een beslissing te komen. De suggestie van het CDA om verkeersdeskundigheid vanuit de bevolking van Hattem in te schakelen, wordt door de wethouder ter harte genomen. Bij de realisatie van de gemeentelijke verkeer- en vervoersplannen zal de input van burgers worden gevraagd om het draagvlak te vergroten.