• Bram van de Biezen

Actiegroep Red de Veluwe steunt roep om herindeling luchtruim

VELUWE Stichting Red de Veluwe schaart zich volledig achter het volgens hen 'vernietigende rapport' Een ander geluid, dat een bewonersdelegatie vrijdag presenteerde na bestudering van alle ruim 6500 internetconsultaties over de aansluitroutes van Lelystad Airport. Hoewel het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alleen suggesties wilde ter verbetering van de lange lage aansluitroutes, heeft de delegatie zich niet in dit keurslijf laten dwingen. Het rapport stelt volgens de actiegroep minutieus alle gebreken aan de kaak en het advies aan de Minister is om eerst een heldere visie te ontwikkelen over luchtvaart in Nederland.

,,De conclusie is keihard; eerst de herindeling van het luchtruim volledig afronden en vervolgens opnieuw bekijken of Lelystad Airport dankzij een efficiënter luchtruim en modernere stijg- en daaltechnieken nog wel nodig is. Ook worden in het rapport veel alternatieve vervoersopties aangedragen. Als het vliegveld dan alsnog open moet, eist de bewonersdelegatie onder meer een zorgvuldige Milieu Effect Rapportage en volwaardige inspraak voor bestuurders, ondernemers en bewoners."

Stichting Red de Veluwe constateert dat 40 procent van alle internetconsultaties uit die regio afkomstig is. ,,Een resultaat dat de betrokkenheid van de Gelderse bewoners onderstreept. Red de Veluwe zal er de komende weken alles aan doen om belangen van de bewoners te blijven behartigen. Richting politiek zal worden herhaald dat het op deze manier openen van vliegveld Lelystad een heilloze weg is die de partijen niet moeten willen inslaan vanwege de geluidhinder, de milieu effecten, de risicovolle vliegroutes, maatschappelijke en economische gevolgen. Een op 11 november door Stichting Red de Veluwe georganiseerde manifestatie op Lelystad Airport waar toekomstige onderwonenden protesteerden, heeft al voor de nodige bewustwording bij de politiek gezorgd. De komende weken tot de besluitvorming zal Red de Veluwe ook intensief contact zoeken met de getroffen dorpen om opnieuw gezamenlijk in actie te komen."

Stichting Red de Veluwe gaat bovendien nader onderzoek doen naar de Europees rechtelijke aspecten. Conform Europese regelgeving lijkt het er volgens de stichting op dat het 'overdoen' van deelaspecten van het Luchthavenbesluit 2015 niet aan de orde is; het besluit moet dan helemaal van tafel. is. Een ander onderwerp dat volgens Stichting Red de Veluwe onderzoek verdient, is de beantwoording van de vraag hoe destijds het lijstje van randvoorwaarden tot stand gekomen is. Die zouden volgens de actiegroep drastisch moeten worden aangepast.