• Winnaars van de Koppel-Swoe/Aventus hackaton 2019 met hun idee om ouderen met behulp van virtual reality in beweging te krijgen.

    KoppelSwoe

Aan De Dans winnaar van Koppel-Swoe Hackathon

EPE De eerste hackathon vond dinsdag en woensdag in de gemeente Epe plaats. Georganiseerd door Koppel-Swoe in samenwerking met Aventus en vier studenten van Windesheim. Een hackathon is een evenement waar creativiteit en diversiteit in groepsverband tot uiting komt.

In deze hackathon gingen zestig deelnemers met verschillende achtergronden gezamenlijk aan het werk. De drie vraagstukken die centraal stonden, hadden betrekking op jongeren, ouderen en leefbaarheid in de wijk. Het waren twee zeer inspirerende en succesvolle dagen vol workshops en samenwerking. Studenten van verschillende opleidingen van Aventus hebben samen met lokale organisaties en inwoners op creatieve wijze de vraagstukken onderzocht aan de hand van de methodiek Design Thinking.

Unaniem kozen de juryleden het idee´Aan De Dans´als beste uit de zeven creatieve en inspirerende pitches, die in het Kulturhus in Epe gepresenteerd werden. De drie juryleden, wethouder Jan Aalbers gemeente Epe, Jan Wilzing namens de Rabobank en de sector directeur Zorg & Welzijn van Aventus Berry Lodder, vonden ´Aan De Dans´ een mooie blik op de toekomst. Een toekomst waarin moderne technieken effectief ingezet kunnen worden bij maatschappelijke vraagstukken.

AAN DE DANS De winnaars Loek van der Beek, Lennart de Wilde, Lotte Popkes en Noah van Luit waren aangenaam verrast. ´Aan de Dans´ wil door middel van een Virtual Reality Bril ouderen vanuit de eigen woonkamer gezamenlijk in beweging krijgen. Met als doel om eenzaamheid onder ouderen te verdrijven en de conditie te verbeteren. Het aanbod bestaat naast dansprogramma's ook uit kracht- en conditieoefeningen.

TWEEDE PRIJS Een tweede prijs (een taart) werd uitgereikt aan de groep waarbij de samenwerking goed liep en alle processtappen volledig doorlopen werden. Deze prijs won de groep met het idee 'Ouderwets Gezellig'. Hun voorstel? Binnen een buurtapp worden ouderen door middel van een profiel op basis van interesses en hobby's aan elkaar gekoppeld.

WERKWIJZE De hackaton startte met het toelichten van de drie vraagstukken door de professionals die de vragen hadden bedacht. Daarna volgde een ronde waarin de deelnemers vragen stelden om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de drie vraagstukken.

De volgende fase was 'Explore'. Hierin gingen de deelnemers op pad om mensen te ondervragen. Op straat, in het buurthuis en op school; om te horen wat zij vonden van de vraagstukken. Aan het eind van de eerste dag verzamelde men de resultaten en was het, onder het genot van een pizza, tijd voor een brainstorm om met alle nieuwe inzichten opnieuw te formuleren wat de vraag nu werkelijk was.

De tweede dag van de hackaton stond in het teken van een oplossing zoeken voor het vraagstuk. Inspiratie kregen de deelnemers onder andere van workshops over moderne technologieën en bouwde men situaties in de wijk na met LEGO. De dag werd afgesloten met korte presentaties voor publiek en jury, waarna 'Aan De Dans' als winnaar werd gekozen.