´Samen de schouders eronder voor een vitale binnenstad´

HATTEM ,,De nood is hoog. Het college is blij dat we de detailhandelsstructuurvisie kunnen vaststellen en aan de slag kunnen gaan. Er liggen kansen voor verbinding met het toerisme, de horeca en het historisch erfgoed binnen Hattem. Beleving is de grootste trekker ten opzichte van webwinkelen. Dat is echt onze kracht", aldus wethouder Tigchelaar maandag in de raad. Op de agenda stond de langverwachte detailhandelsstructuurvisie die de titel 'De Vesting Vitaal' heeft meegekregen.

De visie is tot stand gekomen in een door de gemeente en HAVO begeleid proces samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. De nieuwe detailhandelsvisie en de daarbij behorende oplegnotitie dient als richtinggevend kader voor samenwerking met betrokken partijen in de binnenstad. Hoewel juist een levendige binnenstad centraal zou moeten staan werd dit overschaduwd door de discussie rondom de komst van een 3e supermarkt ver buiten het centrum. Om deze reden geeft de provincie Gelderland vooralsnog geen groen licht.

De beslissing die de raad vorig jaar nam om in te stemmen met een nieuwe super op deze locatie staan haaks op de uitkomsten van de detailhandelsstructuurvisie. De heer Arling van Boni supermarkten benadrukte nogmaals dat het trekken aan een dood paard is en wijst op het alternatief van de Aldi op de Bleek. Ook de heer Vosselman van de AH vindt het vervelend dat er over iets wordt besloten terwijl hij nog geen antwoord op zijn vragen heeft gehad.

Hetty Scholtens gaf namens de HAVO aan dat bij de ondernemersvereniging het versterken van de binnenstad voorop staat. Het lijkt de HAVO een goede zaak om het besluit over de 3e supermarkt te herzien. Volgens de raad en wethouder van der Heeden is er geen enkele aanleiding om deze beslissing te heroverwegen. "We blijven in overleg met de provincie. Het is gebruikelijk dat dit soort processen jarenlang duren". Behoudens de PvdA fractie konden de overige raadsleden instemmen met de nieuwe visie.