Inez en 't dorp an de rivier

Ons dorp Heerde…..'t Meneertien van de Krante en Hendik uut de Veldziet keken mekare 's ander. Zo lange as Inez Pijnenburg an 't roer steet in Heerde hef zee 't aover ons dorp. Nee, de beie kêêls maak d'r gien probleem van dat zee van een dorp gien dàrp maak, want a-j in zo een gezelschap as de gemeenteraod an 't woord bint dan ku'j dat niet in de streektaal doen. Ze hef trouwens eur beste wat dat betref wel edaon en bie Herman Visser een cursus evolg met goed risseltaot. Nao zeuven jaor is 't de raod niet op evallen of ze valt d'r niet aover,mar veur Inez is Heerde een dorp. Ik zagge Ben van der Linde, de Sheriff nuut Waopmvelde, al wel is een keer de wenkbrauwen optrekken. Ons dorp…Wat bedoelt ze noe… Hef ze zich zo met Heerde vereenzelvigd dat ze Waopmvelde niet meer zut zitten? En wat dan met Veessen en Vörchten? Ons dorp….Luu die wat hoger in de boom zit in de Hutte van Bouman meent dat veur een Aârems meissien alles buten de Aârem een dàrp is. Gooit W aopmvelde, Veeseen, Vörchten en Heerde op ene hoop en bie Inez blif 't een dorp. 't Zoltemee een feuilleton op kunnen leveren: Heerde, een dorp aan de rivier. Een bettien gas met Citas-slow en 't is zo veere. Mar ho wacht noe is effies, 't hef misschiens wel grotere gevolgen dan uule denk. Want as Inez in de gesprekken met Adriaan Hoogendoorn en Jan Willem Wiggers allenig ''t dorp Heerde inbrenk en die twee dat nao de letter nemp dan begriep ik weurumme 't mis is egaon. Die laot zich niks wies maken en wilt allenig met de hele gemeente Heerde zaken doen. Dat de wetholders en de raod eur daor in die zeuven jaor niet op heb ewezen. Kiek ie mutten een vrouwe, en zeker een vrendelijk meegaond mense as Inez Pijnenburg netties behandelen, mar mutten d'r wel op wiezen as dinge an ene tour deur verkeerd gaot. Dan bi-j gien kruikenzeiker, umme 't mar is effen aover de Tilburgse afkomst van Inez te hemm. 't Kan ok nog verkeerd uutpakken as 't umme de pegels geet. Want as Inez te kennen gif dat ons dorp zich met een miljoen uut de H2O wil vrie maken, dan zult Hoogendoorn en Wiggers dat vermenigvuldigen, want dat is per dàrp een miljoen en daor hef de gemeente Heerde d'r viere van. De wetholders en de raod heb Inez niet veur 't heuf willen stoten. Mar 't Meneentien hef mien evraog umme 't van disse plekke of eur toch effies onder de ogen te wrieven. ,,Ie kunt wel een pöttien brèken", meent 't schrievertien. Inez hef gien verbeelding. Daor aover espreuken. Heb uule 't petret in de krante ezien van de vief wetholders in Epe? Die twee uut Vaossen nempnet zo veule ruumte in beslag as die beien uut Epe met Van Nuijs d'r nog bie. Is dat de Niejste Lijn, vreug Merie mien. 't Meneertien hef mien uut eleg daor niks achter te zuken. Scholten en Visser wâârk de hele wèke in de Silo van Bibo; de andere drieje allenig van smââns vrog töt saovens late. En weer zie ik 't Meneertien schuddekoppen umdat ik, Gait, d'r niks van begriepe. 't Centrum van Vaossen stelt temee nog meer veur dan dat van Epe. Ze lek d'r nog een pongel geld bie en dat mut uule is opletten. Dan is 't deur die foto toch goed verbeeld. Mar volgens 't Meneertien mut ik mar mooi in de Vriestaat blieven.

GAIT.