Gait van de Renderklippen

Met zeerte in de rugge of in de benen hoef gien mense vandaag de dag te blieven knooien. D'r bint praktijken genog waor as ze oe de botten lieke kunt leggenn. Ok op 't Eper dàrp. Ik mosse d'r kottens ok nao toe umdat ik met stieve gewrichten zatte te broeken. En 't wrieven van Merie hef daor ok gien uutwâârking op. Dus ik 't olde pand van de woningbouw in waor as al een hele preuze volk op de banke zat te wachten op mannegies en vrouwgies in 't gruun. Dat bint de striekers die net as vrogger Rein Scholten de bolten onder hande nemp. Bart is d'r ene van. ,,Komp d'rin Gait. Ik bin d'rklaor veur", zei hee. En toen keek 't mannegien nao de wand waor al dat wachtende volk uutzicht op had. En metene had ik 't deur. Die wand hank vol met schilderieien van chimpansees. Bart zag mien denken en lachen.

,,Nee, nee Gait, 't is niet wat ie denk, bie ons zit ie figuurlijk echt niet veur aap." Hee hef mien van 't gemàttel in de rechter heup of ehölpen. Dat ik nao 't harken in de hof noe weer las hebbe van de heup an de linker kante kan hee ok niet helpen. D'r bint luu die 't altied op de heupen heb en ik heure misschiens ok töt dat geslachte. Veur aap stun Merie van de wèke wel. Die was bie 't Knuffeltien van 't Meneertien in de Rama buurte an de klets. Bouffon van Annegien moch mee. Mar die begun te janken en mos d'r uut umme een plassien te doen. Merie had d'r haoste mee want de vrouwluu hadden een interessant onderwâârp bie de kop. 't Zal wel aover soezebollen van keerls egaon waen. Merie met Bouffon 't zandpad bie de schoele in. Daor is 't altied een hele pruttel die de vente van de RSG achter laot. Hele sneeien stoete die ze in de struken smiet.

De vente zet 't pad of, mar daor hef een Bouffon in nood gien bosschap an. Merie keek nao veurten, trök an de liene en schruk net zo hard as ene van de deeernties die de schooltasse midden in 't pad had neer ezet. Bouffon hef 't huuswâârk willen kontroleren en die beuren in 't midden van de tasse de poot op. Veur een hond in nood is gien tas te groot. En ik kan uule wel vertellen dat niet alleen die tasse de straol in had. Merie wis niet hoe gauw as zee met de vierpoter weg mos komen. Ie meug een dier niet in verlègenheid brengen, mar wilt d'r ok gien gez…. aover hebben. Ik hebbe mien laoten vertellen dat de rippetietsie Engels de dag d'r nao niet meer deur eur emaak kon worden. Ze vulen zo gezegd nàttigheid. Die zal de tasse niet meer zo laoten slingeren mag ik annemmen. En dan nog 't gevolg van ene letter verkeerd tiepen.

't Meneertien was nerig met een stuk aover 't Repair Café. Sjaak Bijl had verteld dat de vriewilligers organisaties ok een duit in 't zakkien doet umme de boel an de proat te hollen. En wat dut de middelvinger met 't toetsenbord: die schrif duik in 't zakkien. Zo zo'j ongewild de vriewilligers in een verkeerd daglicht zetten. Dat ku-j bèter aover laoten an luu op een veul hoger niveau, of niet dan? Ik bin weer an mien taks. Ik zitte vol met 't huukien en mag de kantliene van Barry Wensink niet onder kladden. Op nao 't veurjaor en de zunne.

Ontvank de groetenisse van de hele kraom met inbegrip van Gait.