Gait van de Renderklippen

Ik weet niet of 't töt ule deur edrungen is, mar wule mut temee allemaole verhuzen. Dat wil zeggen: a-j oe gezondheid lief heb. Hoe kump Gait an die onzin? Via de tilleviezie. Daor confronteert ze ons met de uutkomst van een onderzoek nao de invloed van een boerderieje in de buurte. En met de gevaoren die daor an vaste zit. Uutstoot zus en uutstoot zo. Ze wilt ons allemaole nao de randstad zodat de randstad de hele Veluwe veur zich allenig hef umme opo verhaal te komen van……'t ongezonde stadslèven.

't Mut ok niet gekker worden. De economie is niet zo'n klein bettien hersteld: d'r is noe kennelijk geld aover umme dit soort onzinnige onderzoeken te doen en geld in te pompen. Temee mu-j oe nog waren a-j d'r ene laot want d'r is vaste wel een instelling die daor weer de schadelijke effecten van geet mèten. Drie keer een wind laoten en een flinke boete an de broek. Ik denke niet dat al die luu die de leste decennia veur de aoverlas bin weg evlucht uut Amsterdam en Rotterdam noe weer de koffers pak umme de terugtocht te kiezen. Zo krom as een hoepel. Ie kunt 't a-j een bettien met disse luu mee gaot töt net zo een kromme conclusie komen. Mensen uut de Randstad die hier in slimme tieden te èten heb ekregen die bie herhaalbezoek vaste stelt dat ze bie de boer stank veur dank krieg. Weer een poging van de stadsen umme ons hier op 't platteland in een verkeerd daglicht te plaatsen. Dit soort onderzuukies stink hàdder as bunzings met diarree. Dat bedenk d'r ene die in de bol dood is.

Mar wacht is effies: boldood. Daor zit een heel ander luchien an. Ie kunt oe d'r an argeren en 't strontvervèlend vinden: 't ok langs oe hen laoten gaon en vaste stellen dat sommige krachten in 't veld noe eenmaol niet wiezer bint. Vakantie op de boer tegen wâârken, 't volk bie bulten aover de grens hen sturen en dan weer in een economische toestand komen die riepe is veur nieje enquètes. In een tied waorin de helft van 't volk meent dat een kalf een jong vàrken is en een motte een drachtig peerd ku-j zulk soort onbenul een plaatsien geven. En jammer genog stink d'r een bonke volk ok nog in. Ze bint bange dat de Noordzeekuste veurbie esteuven wordt deur de Veluwe. Deurumme die zelfde Veluwe zo goed meugelijk tegen maken. Noe zo-j via de Gelderse Umroep een tegengeluud kunnen laoten heuren. Mar lauw Loenen. Die umroep hef gien oge veur de glans van 't platteland, veur 't streekeigene van Gelderland en de Veluwe en richt zich op de mores van de Randstad. D'r is haope want in Aarem is de dikkedeur d'r noe ok achter ekomen dat een streekumroep d'r is veur de streek en niet as zendeling van de Randstad op mut treden. As 't dan toch een tied van geld smieten nis kuww een verzoek doen umme onderzuukers te laoten onderzoeken. Knelis kump binnen met een maoltien Kruudmoes. Ik zitte te wachten op een onderzoeker die vast stelt wat daor veur gevaorlijke kanten an zit. Dan schep ik mien nog een keer op. Luu, ontvank de groetenisse vanuut de Vriestaat Renderklippen. GAIT.