Gait van de Renderklippen

De stellende trap is voetbal, de vergrotende trap gek van voetbal en de aovertreffende trap Arend Baord Vinke. Zien hele lèven besteet d'r uut. Hee steet d'r mee op en geet d'r mee nao bedde. Wanneer vief wedstriedeen in ene wèke plaats vindt steet hee bie zesse an de draod. A-j met 'm een gesprek wilt angaon dan mu-j wel een slinger nao 't getramp tegen de balle geven want anders gif hee niet thuus. Ie hoef gien kommentaar an um te vraogen want dat krie-j vanzelf wel. Iederene mag van 'm winnen as 't mar gien club uut Amsterdam is. As die op de tilleviezie kump geet hee met de hond an de wandel. Toen kottens Amsterdam in Deutichem onderuut ging is hee drie dage dronkend ewes ze-k sommigen. Dat nem ik niet zonder meer an want de tied dat Tetterbroeder een hele krat weg wâârk is veur um nog niet genoeg umme één pilsien in de sloeke te laoten glieren. Hoewel niks dus verbaasd as 't umme zien passie veur de voetbal geet sleug iederene in Vaossen toch steil achteraover. Hee stappen bie KCVO in die lange lane uut zien autogien en nog gien tien tel later leek 't d'r op dat 't hele gevallegien exploderen. Alderknetterse knallen, vuurpielen links en rechts. 't Zol toch niet waor wèèn dat hee de liefde veur de balle aover kon laoten slaon op zien vervoermiddel? Mar daor waren de umstanders gauw achter. De baord knetteren nog hàdder as 't vuurwâârk. Misschiens hef hee de gedachten ehad bie een wraakaksie uut Mokum, mar daor heb ze wel meer an de kop as een voetbalgek mense van de Veluwe die toevallig 't vizier op Eindhoven hef ericht. Nee, hee hef 't veule dichter bie huus mutten zuken. De eksplosie worden veroorzaak deur volk uut een busse. De baord störmen al nao binnen umme 't bestuur van de FC Jeugd die kampioen zol worden in Vaossen in de nekke te vliegen. Mar die club was nog in gien velden of wègen te bekennen en de busse al helemaol niet. Wat was noe 't geval? Een van de lagere elftallen van KCVO was kampioen eworden, hadden een busse of ehuurd met een bonke springstof an stuurboord. En of 't noe ok supporters van Ajax waren of niet, ze heb 't körregien van Vinke onder vuur eneumen. De vlammen die d'r van of vlaogen waren helemaole niks bie 't vuurspiejen van de baord. Hee zol daor een optreden op de Mâârk glans mee hebben kunnen geven. Zien stemme draag onder normale umstandigheden al een gloepens ende, noe hadden ze 'm in Apeldoorne en Zwolle kunnen verstaon. Bie de voetbal heb ze 't mannegien ekalmeerd. De scha is piekfijn eregeld. Hee zit nog wel met een dringende vraoge. As ze bie 'tkampioenschap van 't zesde al met een busse vol eksplosieven te wâârk gaot, wat dan wel niet gebeurt as 't eerste van KCVO de titel pak? Dan vin ie nao ofloop in 't centrum van Vaossen een krater van hier töt gunder. Dan hölt heel Vaossen gien panne meer op 't dak. In schril contras met al die opwinding steet de gemoedsrus van de baord aover een wèke of wat. Dan lig 'tvoetbal op de konte. In Frankriek speult dan 't Europese kampioenschap, mar Vinke kump alleen as hee met de neuze veuran kan staon. En dat is in dit geval onmeugelijk. Zo lange kan hee de kippen niet alleneg laoten.

Groetenisse uut de vriestaat van GAIT.