• Wouter Kamp uit Epe, plek 4 ChristenUnie Gelderland

    ChristenUnie

Wouter Kamp kandidaat Provinciale Staten

15-03-2019, 23:03 | Lezersnieuws | E.S.

HATTEM/HEERDE/EPE- Wouter Kamp uit Epe staat op plek vier van de kieslijst van de ChristenUnie voor de verkiezing van Provinciale Staten. Een verkiesbare plek? “Momenteel heeft de ChristenUnie vier van de 55 zetels in het bestuur van de provincie Gelderland. In de opiniepeilingen doen we het goed.” De 30-jarige Epenaar heeft er vertrouwen in. “We laten steeds zien dat we een geloofwaardige, betrouwbare en integere partij zijn, die niet zomaar wat roept maar inzet op realistische en haalbare doelen. Neem nu de energietransitie. We moeten naar schone energie. Rentmeesterschap staat bij ons hoog in het vaandel. Maar niet door lukraak grote oppervlakten landbouwgrond te overhandigen aan buitenlandse investeerders. De noordelijke provincies hebben zich vergaloppeert op dit onderwerp. In Gelderland kunnen we nog enigszins sturen. Plaatselijke initiatieven, met inspraak van de burgers en waarbij de omgeving deelt in de opbrengst, moeten voorrang krijgen. Maar laten we vooral bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen. Daar is veel winst te halen, zonder dat het ten koste gaat van landbouwgrond, natuur en landschap. De capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet voldoet ook. Technieken als waterstofgas en aardwarmte zullen na deze vier jaar voor de markt beter beschikbaar komen.” De provincie speelt ook een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, aanleg van wegen en fietspaden, openbaar vervoer, natuur, milieu, landschap, cultuur, zorg en welzijn. In het provinciaal bestuur moeten hierover voortdurend afwegingen en keuzes worden gemaakt. Kamp: “Als ChristenUnie maken we keuzes vanuit de overtuiging dat we goed en respectvol moeten omgaan met Gods schepping en onze medemensen. Met mijn bestuurlijke ervaring en studie, waaronder politieke filosofie, wil ik hier graag aan meewerken.”

Wouter Kamp, die stevige wortels heeft in de Noordoost-Veluwe, wijst erop dat het op 20 maart niet alleen gaat om een stem voor Provinciale Staten, maar indirect ook om een stem voor de Eerste Kamer. Bovendien mag gestemd worden voor het bestuur van het Waterschap, waar ook iedereen mee te maken heeft. “Drie mogelijkheden om je geloof een stem te geven.”