• Fractievoorzitter VVD Oldebroek

    Henk Kemp

VVD Oldebroek komt met initiatiefvoorstel

16-07-2018, 12:18 | Lezersnieuws | H.G.P.

 

In de gemeenteraad heeft de VVD Oldebroek  afgelopen donderdag 12 juli een initiatiefvoorstel ingediend om de veiligheid op het gebied van zorg en gezondheid nog groter te maken.

Het komt regelmatig voor dat iemand getroffen door een hartstilstand, gereanimeerd wordt door omstanders. Mensen die toevallig in de buurt zijn.   

Maar hoe loopt het af als die omstanders geen reanimatiekennis hebben? Of hoe loopt het af als er geen AED (apparaat dat gebruikt wordt bij hartfalen) in de buurt beschikbaar is?

Veel mensen in onze samenleving willen zich ook sterk maken voor hun medemens. Maar hulp bieden bij hartfalen vereist toch enige kennis en vaardigheid. Tot op dit moment moeten mensen die zich willen bekwamen in gebruik van een AED en het  kunnen reanimeren, dit op eigen kosten doen.

Daar wilde de VVD Oldebroek  iets aan doen, en diende een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad in.

Met een structureel bedrag van E2000,- wil de VVD materiedeskundige organisaties als bijv het Rode Kruis in staat stellen voldoende vrijwilligers op te leiden tot hulpverleners met kennis van AEDgebruik en reanimatiekennis. Kosteloos voor deze mensen is dan een voorwaarde.

Aangezien deze bijdrage jaarlijks wordt verstrekt , is de continuïteit van opleiden dan goed geregeld.

De VVD kwam met dit voorstel, tijdens de eerste vergadering van de waarnemend Burgemeester Snijder-Hazelhoff. Alle overige fracties schaarden zich achter dit initiatiefvoorstel van de VVD  zodat het besluit met unanieme stemmen werd aangenomen, en wordt opgenomen in de begroting 2019 en verder.