• Het bestuur van de Van der Zeestichting

    Henri van der Beek

Van der Zeestichting breidt werkgebied uit

20-05-2019, 21:39 | Lezersnieuws | Van der

Mensen in Wapenveld en omgeving kennen de Ir. R.R. van der Zee Stichting wel. Deze stichting stimuleert de economie op de Noord-Veluwe, zodat de werkgelegenheid er verder groeit. Eén van de manieren waarop zij dat doen is het verstrekken van leningen aan ondernemers. ”Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het regionale ondernemersklimaat”, aldus voorzitter Geert Jan van Ark. Tot op heden was de stichting vooral actief in de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. Maar door de toegenomen arbeidsmobiliteit en regionale samenwerking heeft de stichting besloten haar werkgebied te vergroten. “Vanaf nu mogen bedrijven uit de gemeenten Epe en Elburg ook hun ideeën bij ons aandragen”, aldus de voorzitter.  

“Als geldverstrekker kunnen we van veel waarde zijn voor ondernemers”, legt de voorzitter nader uit. Banken zijn tegenwoordig niet zo scheutig meer om leningen te verstrekken aan ondernemers, weet hij. “Bij ons gaat dat traject wat gemakkelijker. Als wij geloven in een ondernemer dan zullen wij, eerder dan banken, geneigd zijn om onze financiële steun te verlenen. Wij zijn geworteld in de regio waardoor niet alleen het financieel plan maar ook het gevoel een rol speelt bij de beoordeling van een financieringsaanvraag. Bijkomend voordeel? We doen dat tegen een rentetarief dat net iets lager ligt dan de bancaire rentetarieven.”
Heel vaak is het overigens zo dat de lening van de Van der Zee Stichting een aanvulling is op een financiering van een andere geldschieter. “Deze vorm van stapelfinanciering wordt tegenwoordig veel gebruikt. In zo’n geval is een bank namelijk eerder geneigd om aan te haken als kredietverstrekker.”
De afgelopen jaren zijn diverse ondernemingen financieel ondersteund door de Van der Zee Stichting. “Deze ondernemers zijn allemaal gevestigd in de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek. Nu kunnen ondernemers uit de gemeenten Epe en Elburg ook aanhaken. Bij kansrijke initiatieven leveren we graag een financiële bijdrage. Of het nu bij de start, doorstart of groei van een bedrijf is.”

Twee bedrijfsverzamelgebouwen met subsidie voor starters
De Van der Zee Stichting is ooit voortgekomen uit de ‘Stichting tot Instandhouding van de Berghuizer Papierfabriek’. Die werd in 1982 opgericht om de fabriek in Wapenveld van een faillissement te redden. Na zes maanden intensief werken aan het reddingsplan kon de toenmalig algemeen directeur, Rob van der Zee, bekend maken dat de redding van het bedrijf (en daarmee 500 arbeidsplaatsen) een feit was. Met het behoud van de fabriek kwam de oorspronkelijke taakstelling van de stichting te vervallen. Als nieuwe hoofdtaak geldt sindsdien: behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid en het stimuleren van de leefbaarheid in de regio.
Naast het verstrekken van leningen heeft de stichting ook twee bedrijfsverzamelgebouwen, in Wapenveld en in Wezep. Daar kunnen opslag- en kantoorruimtes gehuurd worden. Van Ark: “We willen beginnende ondernemers de eerste vier jaar tegemoet komen in de huurprijs. Ons doel is dat ze daarbij in die tijd kunnen doorgroeien naar een grotere locatie, het liefst op de Noord-Veluwe. Op dit moment zijn onze gebouwen volledig gevuld, maar gezien de huidige economie kan het zo maar gebeuren dat één van onze huurders doorgroeit en er een ruimte vrijkomt voor een nieuw ondernemer. ”