Urker koor 'Ut Zietjen' treedt op in Luctor Oldebroek

12-10-2018, 16:03 | Lezersnieuws | Piet

Zaterdag 20 oktober bijt het Urkerkoor 'Ut Zietjen' o.l.v. J.W. Vink de spits af bij het Israel weekend. Aanvang 19.30 u.  Gratis toegang. Er zijn ook stands. Zondag spreken dhr J. Admirant, mw Sneller en K. van Velzen.  Aanvang 9.30 uur. Er is koffie, thee en broodmaaltijd om 17.30 u.