• Vestingbewoners plakken voorkeurstickers.

    Wilco Smit

UItkomsten bewonersavond Visie op de Vesting

20-06-2018, 22:52 | Lezersnieuws | Wilco

Op 18 april 2018 heeft het elburgse wijkcomité Vesting&Molendorp een interactieve avond georganiseerd in restaurant De Haas om bewoners van de Vesting de mogelijkheid te bieden om mee te denken met de ontwikkeling van Elburg-Vesting.

Aan de oproep is veel gehoor gegeven en een groot aantal bewoners uit de Vesting hebben de avond bezocht. Naast bewoners hebben ook een klein aantal geïnteresseerde raadsleden/wethouders zich laten zien.

We hebben gezien dat er door bewoners onderling flink is gediscussieerd over het wonen en werken binnen de Vesting; en dat was juist de bedoeling van de avond. Alleen daarom al kunnen bewoners en wijkcomité terugkijken op een geslaagde avond.

 

De Vestingbewoners hebben een aantal stellingen te zien gekregen waarbij men een voorkeursticker heeft kunnen plakken. De stellingen waren verdeeld  over een 6-tal thema’s:  wonen, winkelen, verkeer, werken, recreëren en leefomgeving.

Alle stellingen die men te zien hebt gekregen zijn door leden van het wijkcomité afgeleid van het concept document “Visie op de Vesting” zoals door de Vestingraad opgezet.

De afgelopen periode heeft het wijkcomité de stellingkeuze, opmerkingen en reacties geïnventariseerd. De uitkomsten staan op de website www.vestingenmolendorp.nl 

De uitkomst is aangereikt aan de Vestingraad en wordt behandeld in de komende Vestingraad vergadering op 27 juni. Hiermee heeft het wijkcomité haar doel bereikt waarbij de belangen van de Vestingbewoner worden ingebracht bij de verdere invulling van de Visie op de Vesting.

De Vestingraad is door de burgemeester en wethouders sinds 2009 geïnstalleerd en heeft als taak zich in de volle breedte bezig te houden met zaken die de binnenstad (Vesting) en de haven aangaan. De Vestingraad bestaat uit vertegenwoordigers van 9 belanghebbende instanties/organisaties, waaronder wijkcomité Vesting&Molendorp.

Als het gaat om de ontwikkeling van de Vesting probeert het wijkcomité op verschillende manieren de belangen van de bewoners te behartigen. Het wijkcomité zal dan ook intensief contact houden met de verantwoordelijke wethouder. Hoe zich dat in de komende periode verder zal ontwikkelen is door het wijkcomité niet eenvoudig aan te geven, zeker met het oog op de nieuwe raad samenstelling.

In elk geval zal het wijkcomité de bewoner van de Vesting, maar ook het aangrenzende Molendorp blijven informeren over de Vesting.