Twee kandidaten Gemeentebelangen Epe voor waterschap

06-03-2019, 14:08 | Lezersnieuws | jan

In Lokaal Waterbeheer werken lokale partijen samen om tot een goed watermanagement te komen. Speerpunten van Lokaal Waterbeheer zijn onder andere frequente communicatie van waterschap met inwoners. Maar ook betere voorlichting door waterschap op lokaal niveau en betere betrokkenheid stimuleren van inwoners. Gemeentebelangen Epe steunt Lokaal Waterbeheer, een onafhankelijke behartiger van de lokale belangen. 

Er zijn veel uitdagingen waarmee je als waterschap rekening mee moet houden. Om er een paar te noemen:

Omgaan met klimaatveranderingen, veilige kaden en dijken maar ook droge voeten. 
Groeiende aandacht voor hergebruik van grondstoffen
Hoe kan meer duurzaamheid worden gecreëerd
Verwijderen van medicijn stoffen in de afvalwaterketen
Demografische veranderingen (krimp/groei van bevolking)
Schoon en voldoende oppervlaktewater met een juist grondwaterpeil

“Watermanagement moet bij voorkeur lokaal gedaan worden.” Aldus Jan van Limburg, de kandidaat uit Emst voor het waterschap namens Lokaal Waterbeheer en Raadslid/Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Epe. Kandidaat 16 op Lijst 7. “Onze kandidaten weten wat er lokaal speelt en worden niet aangestuurd door landelijke partijen. Er zijn behoorlijk veel verschillen in waterbeheer in de mooie Gelderse gebieden en dat wordt het beste lokaal aangestuurd.” Aldus Igor van Aperen, kandidaat uit Epe en fractievolger/partijvoorzitter Gemeentebelangen Epe, kandidaat 9 Lijst 7.

Meer informatie is te vinden op de web site van Lokaal Waterbeheer: www.lokaalwaterbeheer.com. Met in totaal 31 kandidaten voor lijst 7, is Jan van de Kolk de lijsttrekker. 20 Maart samen met de provinciale staten verkiezingen zijn ook de verkiezingen voor het waterschap. Voor meer informatie: 

Gemeentebelangen Epe

Jan van Limburg – Raadslid en fractievoorzitter

06 5151 9567

gjjvanlimburg@epe.nl