• De Sociaal Raadslieden adviseren over minimaregelingen en belastingtoeslagen

    Gerard Oltmans

Sociaal Raadslieden adviseren over minimaregelingen en toeslagen

01-08-2018, 16:32 | Lezersnieuws | Marijke

Inwoners van de gemeente Oldebroek kunnen bij de Sociaal Raadslieden van Stimenz terecht voor hulp en uitleg van de minimaregelingen en/of het aanvragen en berekenen van de toeslagen van de belastingdienst.

 

Minimaregelingen gemeente

Inwoners met een laag netto inkomen (tot € 1190,45 voor alleenstaanden en alleenstaand ouders of € 1700,78 voor gehuwden/samenwonenden) hebben mogelijk recht op de minimaregelingen van de gemeente Oldebroek. Het is niet noodzakelijk dat men een uitkering van de gemeente heeft.

 

Er zijn verschillende regelingen waarvoor iemand in aanmerking zou kunnen komen. Bijvoorbeeld:

- De activiteitenbijdrage (€ 100,- voor een volwassene en € 400,- voor een kind). De activiteitenbijdrage kan gebruikt worden voor een abonnement op bijvoorbeeld de bibliotheek, een sportvereniging, kosten schoolreisje, ouderbijdrage, abonnement mobiele telefoon en internet etc.

- Individuele Inkomenstoeslag (€ 385,- voor alleenstaanden en alleenstaande ouders en € 550,- voor gehuwden en samenwonenden). Wie meer dan drie jaar een laag inkomen heeft, heeft recht op deze toeslag.

- Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken (€ 300,- per jaar). Voor wie meer dan drie jaar zijn eigen risico heeft opgemaakt of een uitkering van het UWV ontvangt op basis van 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid, kan recht hebben op de tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken.

 

Toeslagen belastingdienst

Naast de gemeentelijke minimaregelingen zijn er ook de toeslagen van de belastingdienst. Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kindgebonden budget. Tot 1 september 2018 is het nog mogelijk om de toeslagen van 2017 met terugwerkende kracht aan te vragen. Na 1 september is dit helaas niet meer mogelijk (enkele uitzonderingen daargelaten).

 

Afspraak maken met de Sociaal Raadlieden

Voor hulp en uitleg over de minimaregelingen en/of het aanvragen en berekenen van de toeslagen van de belastingdienst, is het mogelijk om een afspraak te maken met de Sociaal Raadslieden van Stimenz. Hulp van de Sociaal Raadslieden is altijd kosteloos.

 

De Sociaal Raadslieden zijn elke vrijdag in de oneven weken op afspraak aanwezig in het dorpshuis in Wezep.  Wie vragen heeft over bovenstaande regelingen, een afspraak wil maken of een andere vraag heeft, kan contact opnemen. Dit kan telefonisch via 088 – 784 64 64 (vragen naar Marjoke van der Vinne of Desiree de Zwaan). Via de mail contact opnemen kan ook  d.dezwaan@stimenz.nl.