• Siebren Buist

    Siebren Buist

Siebren Buist, regionale PvdA kandidaat voor het waterschap

06-03-2019, 16:18 | Lezersnieuws | Peter

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Gelderse Provinciale Staten. Daarnaast kan er ook gestemd worden voor het waterschap.

Opvallend is dat de 15 kandidaten van de lijst van de PvdA bij de Waterschapsverkiezingen voor het Waterschap Vallei en Veluwe uit 14 verschillende plaatsen komen. Wie graag op een regionale kandidaat stemt die de plaatselijke en regionale belangen goed kan verdedigen, kan bij de PvdA prima terecht.

De regionale kandidaat voor de Noord Veluwe is Siebren Buist. Siebren was tot voor kort raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Heerde. Hij heeft in die functie, langjarig, gedegen kennis opgebouwd van lokale en regionale problematiek. Momenteel is Siebren bestuursvoorzitter van de PvdA in Heerde en is o.a. heel actief in het zoeken naar regionale samenwerking.  

Siebren ziet een eventuele overstap naar het waterschap helemaal zitten: ‘Het waterschap houdt zich bezig met de toekomst van ons allemaal. Het gaat over landbouw en natuur, klimaat en energie, stad en platteland. Het waterschap zit middenin de discussie hoe we ons land leefbaar houden nu het klimaat warmer wordt, er heftige regenbuien zullen komen en tegelijk dramatische droogteperiodes. Hoe we van de fossiele brandstoffen gaan overstappen op duurzame energie. Hoe we verschillende belangen, die een rol spelen bij deze energietransitie, gaan afwegen in ons volle land. Ik vind het een prachtige politieke uitdaging om deze opgave te combineren met mijn rode sociale hart. Want wie gaat die energieomslag betalen? En wie heeft er de grootste nadelen van? Hoe voorkomen we dat de kosten neergelegd worden bij de mensen die weinig te besteden hebben?
We moeten er absoluut zeker van kunnen zijn dat iedereen, ook financieel, kan meekomen met deze transitie. Daar ga ik me zeker heel erg sterk voor maken. Daarnaast ben ik een voorstander van het kwijtschelden van waterschapsbelasting voor de minima tot 130% van het bijstandsniveau, pleit ik ervoor dat het waterschap meer mensen in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt en last but not least het waterschap de gemeentes helpt om water en groen terug te brengen in de wijken, opdat het klimaat draagbaar blijft in de zomerperiodes. Kortom: meer dan genoeg te doen! Althans als genoeg kiezers op mij stemmen op 20 maart’.