• Arjan Klein wordt namens de SGP wethouder in Elburg.

    Ger Hup

SGP opnieuw in Elburgs college

04-05-2018, 14:59 | Lezersnieuws | SGP

De SGP maakt sinds 1974 deel uit van het college in gemeente Elburg. De komende vier jaar maakt de SGP opnieuw deel uit van het college van Burgemeester & Wethouders, namens de SGP wordt Arjan Klein wethouder.  “In de komende jaren zal er regelmatig om krachtige en duidelijke besluiten gevraagd worden”, zo verwacht aankomend wethouder Arjan Klein. “We zijn gauw geneigd om alle belanghebbenden als het ware te vriend te houden. Dat kan helaas niet. Als er een besluit genomen wordt wat in het grotere belang van de gemeente goed is en sommigen toch benadeeld, moet je het uit kunnen leggen en dat grotere belang nastreven. Ik denk daarbij aan te nemen besluiten inzake duurzaamheid of zaken met betrekking tot de Elburger Vesting. Bij dit laatste onderwerp weet ik niet anders te herinneren dat er gesproken wordt over de openstelling van ‘het kruis’ in de stad. Daar gaan we wat mij betreft zo snel als mogelijk een onderbouwd besluit over nemen.”  In het coalitieakkoord zijn enkele afspraken en doelstellingen opgenomen waar de SGP en haar wethouder erg content mee zijn. De zondagsrust wordt gehandhaafd en de begraafrechten worden gedurende deze coalitieperiode niet verhoogd. Bovendien wordt er ingezet op passende woningbouw voor starters en senioren in de diverse kernen van de gemeente. De SGP heeft zich daar nadrukkelijk voor ingezet. “Gelukkig werd dit SGP-punt door de andere partijen omarmd en staat het onomwonden in het coalitieakkoord”, zo stelt Klein vast. “Ik ben daar erg blij mee, want in mijn portefeuille is ook huisvestingsbeleid opgenomen. Dat houd in dat we onder andere beleid opstellen, en door de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening uit te voeren, inzake betaalbare woningen voor onze jonge gezinnen en starters die graag in de gemeente willen blijven wonen.” “We zijn dankbaar dat de SGP opnieuw aan de bestuurderstafel mag aanschuiven”, zo stelt SGP-voorzitter Gerrit Wijnne. “We zijn een partij die graag op een constructieve wijze meewerkt en het beste met de gemeente voorheeft. We mogen ons voortdurend in ons bestuurswerk spiegelen aan het enige koersvaste kompas: de Bijbel met Gods geboden." Tijdens de openbare raadsvergadering van Deo volente maandagavond 14 mei 2018, 19:30 uur in De Koepel van het gemeentehuis, wordt Arjan Klein als nieuwe wethouder namens de SGP beëdigd.