• De voorzitter bedankt de heer J. van den Berg

    Theo van Prooijen
  • Maatjes van SchuldHulpMaatje Elburg

    Theo van Prooijen

SchuldHulpMaatje Elburg

21-09-2018, 23:34 | Lezersnieuws | Janneke

De stichting SchuldHulpMaatje Elburg is opgericht in 2012 op initiatief van het Diaconaal Platform, waarin de gezamenlijke kerken  vertegenwoordigd zijn. 

De maatjes staan klaar om mensen met financiële problemen bij te staan. Het werk van de maatjes bestaat uit het in goede banen leiden van de financiën, waarbij de hulpvrager zelf aan het werk gaat. De maatjes stimuleren, geven uitleg, bieden advies en een luisterend oor.

Vorig jaar is de gemeente Elburg een pilot gestart om jonge mensen met schulden bij te kunnen staan. SchuldHulpMaatje Elburg heeft hierop gereageerd door SchuldHulpMaatje Jong in het leven te roepen. Er zijn steeds meer jonge mensen die onbedoeld in de schulden zijn gekomen.  Voor deze jonge hulpvragers worden nu jonge maatjes opgeleid. Jonge maatjes, die snappen wat er leeft bij  jonge hulpvragers en proberen te voorkomen dat de schulden groter worden.

Alle maatjes worden gecoacht door de coördinatoren Jan van den Berg en Louise Vinke.  Alle maatjes zijn gecertificeerd, na een opleiding van 3 dagen, om dit werk te mogen doen.

In ’t Huiken is iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur het Financieel Trefpunt geopend. Daar staan mensen klaar die hulp bieden omtrent financiële vragen. Ook SchuldHulpMaatje is daar iedere drie weken vertegenwoordigd.

Tijdens de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van maatjes en bestuursleden sprak voorzitter J.C. Deetman zijn grote waardering uit aan de maatjes. “Jullie betonen maatschappelijke betrokkenheid en bieden uitzicht aan hulpvragers met grote financiële problemen!” Een vijftal maatjes is al 5 jaar vrijwillig aan het werk bij SchuldHulpMaatje Elburg. SchuldHulpMaatje Nederland heeft als blijk van waardering voor ieder van hen een oorkonde opgesteld, welke door de voorzitter wordt uitgereikt. 

Helaas heeft SchuldHulpMaatje Elburg deze avond afscheid moeten nemen van Jan van den Berg.  De voorzitter geeft aan dat hij altijd met veel passie en bewogenheid voor de naasten het ‘maatje-zijn’ en het coördinatorschap op zich heeft genomen. 

Mocht u hulp nodig hebben om uw financiën op orde te krijgen, bezoek dan de website https://schuldhulpmaatje.nl/

Wilt u meer informatie om wellicht  maatje te worden, kijk dan op https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/elburg/

Of mail naar coordinatorshmelburg@gmail.com