Raad van Kerken Epe organiseert vier sobere maaltijden: Samen op weg naar Pasen

14-02-2018, 12:50 | Lezersnieuws | Anne Zweers

Samen op weg naar Pasen

Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden op vier vrijdagen tijdens de vastentijd in vier kerken in Epe. De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen) van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de veertigdagentijd worden in vier kerken in Epe vier sobere vastenmaaltijden georganiseerd, waarbij ontmoeting en bezinning centraal staan.

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich hierdoor voor op het Paasfeest om gelouterd het lijden en sterven en de verrijzenis van Christus met Pasen te gedenken en te vieren.

Het klinkt wel tegenstrijdig: een vastenmaaltijd, vasten en toch eten!?

Met de vastenmaaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert, gaat het vooral om soberheid en het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen. Tijdens de maaltijd staan we stil bij het thema voor 2018: "Getsemané".

De tafel zal om 18.30 uur gedekt zijn op:

-- 02 maart in de Grote Kerk aan de Beekstraat;

-- 09 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg;

-- 16 maart in de RK Martinuslocatie aan de v.d. Hulststraat;

-- 23 maart in gebouw Antenne bij de Regenboogkerk aan de Voorthuysenstraat.

In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich ¬¬uiterlijk woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft:

→ voor 02 maart bij: Hermien Makaske, tel. 0578-612700;

→ voor 09 maart bij: Ammy van de Velde, tel. 0578-615056;

→ voor 16 maart bij: Plony Epping, tel. 0578-611907;

→ voor 23 maart bij: Lee de Kool, tel. 0578-621037

Per maaltijd kunnen 30 gasten worden ontvangen.

Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

De meeropbrengst is bestemd voor de plaatselijke voedselbank.